PLUMPDURPH Excursie 15 aug 2011

Resistentiemanagement - DuRPh

Het gebruik van genen uit wilde aardappels is niet nieuw. Diverse resistentiegenen zijn in het verleden in commerciële rassen gekruist. Maar die resistenties op basis van een enkel gen, zijn vroeg of laat doorbroken door de komst van nieuwe varianten van de aardappelziekte.

Daarom spoort het DuRPh team nieuwe resistentiegenen op in wilde aardappelsoorten. Om te zorgen dat de nieuwe resistenties niet snel doorbroken worden, werkt het team met ''cassettes'': setjes van slim gecombineerde genen, die doelgericht op het juiste moment in bepaalde rassen gebouwd worden. Net zoals griepvaccins elk jaar van samenstelling veranderen, zullen ook de cassttes regelmating worden afgewisseld.

Bovendien kijkt het DuRPh team in een mix van veld- en simulatiestudies naar de beste inzet van verschillende setjes resistentiegenen in ruimte en tijd. De berekeningen worden uitgevoerd met variabelen zoals afstanden tussen akkers, de grootte ervan, het weer en de beheerstrategie van de ziekte. De meest belovende opties worden getoetst in meerjarige veldexperimenten.