Aardappel

Beleidskader - DuRPh

Onderzoekers van Wageningen UR voeren het project uit in opdracht van het ministerie van Economische zaken. Dit ministerie heeft een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdirecties en bedrijfsleven.

Onderzoek naar de bestrijding van de aardappelziekte vindt al jaren plaats, o.a. onder de paraplu van het masterplan Phytophthora. De aardappelziekte wordt steeds agressiever. DuRPh biedt de mogelijkheid, in directe aansluiting op dit masterplan, versneld tot een duurzame oplossing te komen.

De Integrale Nota Biotechnologie (2000) is het uitgangspunt voor het Nederlandse biotechnologiebeleid. Het motto van deze nota is ‘Kansen verantwoord en zorgvuldig benutten’. Een kernpunt in de nota is dat biotechnologie kan bijdragen aan de Nederlandse economie en duurzame landbouw. DuRPh heeft als doel deze kansen verantwoord en zorgvuldige te benutten voor verdere ontwikkeling van een duurzame aardappelteelt in Nederland. Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) financiert het project.