Aardappel geschild met dunschiller

Exploitatie resultaten DuRPh

DuRPh is een project dat voor het overgrote deel wetenschap betreft. Op dit terrein verwachten we dan ook de meeste resultaten te verwachten. Een aanzienlijk deel van de inspanningen gaat echter naar communicatie en interactie met de samenleving over het project en de doelstellingen.

Bladblight

Wat gebeurt er met de wetenschappelijke resultaten?

DuRPh onderzoekers publiceren deze kennis in wetenschappelijke tijdschriften,  in vakbladen voor telers en andere, meer toegankelijke media. Deze kennis is vrij beschikbaar.

Wat gebeurt er met het intellectuele eigendom?

Waar mogelijk en noodzakelijk proberen onderzoekers  genen en achterliggende technieken te beschermen. Een van de gebruikte methoden is patentering.  Genen die binnen DuRPh worden geïsoleerd, worden door Wageningen UR gepatenteerd.

Waarom patenteren?

Patentering biedt de gelegenheid aan Wageningen UR om zelf te kunnen bepalen of, wanneer en welke bedrijven, instanties of personen deze geïsoleerde genen of technieken mogen gebruiken voor inbouw in aardappelgenotypen voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.

Heeft iedereen toegang tot dit beschermde materiaal?

Ja. In principe gaan we uit van niet-exclusieve licenties om te voorkomen dat één of slechts enkele partijen een monopoly positie kunnen opbouwen en daarmee de bredere toepassing en toepassing door bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in het geding brengen

En hoe zit het met arme landen?

Wageningen UR is van mening dat zoveel mogelijk partijen toegang tot de beschermde kennis zouden moeten kunnen krijgen. Met het oog op voedselvoorziening en voedselzekerheid hanteert Wageningen UR een zogenaamde Humanitair Gebruik Licentie waarbij arme landen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden, resistentiegenen beschikbaar krijgen om in te bouwen in lokale rassen.