Fries aardappelveld

Waarom DuRPh?

De aardappel is het belangrijkste akkerbouwgewas van Nederland. Bij de teelt van aardappelen worden, in vergelijking met de teelt van andere gewassen, veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Telers zetten deze middelen vooral in voor de bescherming van het gewas tegen de aardappelziekte (Phytophthora infestans).

Tegen deze ziekteverwekker wordt een gangbaar perceel met aardappelen jaarlijks 10 - 15 keer bespoten met fungiciden. Dit gaat gepaard met een belasting van het milieu, met name van het oppervlaktewater. Bovendien kost de bestrijding van de aardappelziekte de Nederlandse telers circa € 130.000.000,- per jaar, ofwel bijna 20 % van de productiekosten. Wereldwijd lopen de kosten die toe te schrijven zijn aan de aardappelziekte (oogstverliezen en kosten voor bestrijding) in de miljarden.

Resistente aardappel

In het tienjarige onderzoeksprogramma DuRPh, begonnen in 2006, worden prototypes ontwikkeld van aardappelrassen die duurzaam resistent zijn tegen de aardappelziekte. Een duurzaam resistente aardappel biedt mogelijkheden om het bestrijdingsmiddelengebruik in de aardappelteelt drastisch te verminderen.

De maatschappelijke voordelen van een duurzaam resistente aardappel zijn:

  • verminderde productiekosten   
  • verminderde milieubelasting
  • een impuls aan fundamenteel onderzoek waardoor Nederland voorop blijft lopen in R&D van genetica en uitgangsmateriaal
  • behoud van de concurrentiepositie en werkgelegenheid in de Nederlandse productie van uitgangsmateriaal

Meer informatie:


LOGO_DuRPh_rgb_4.jpg