Technieken voor oogst en transport met lage bodemdruk

Het gebruik van machines met een lage bodemdruk of toepassing van een rijpadenteeltsysteem leidt tot een betere bodemstructuur en gewasopbrengst en kan met name ook voordelen hebben op het gebied van de werkbaarheid.

In het voorjaar wordt vaak al met lage bodemdrukken over het veld gereden. In het najaar, bij oogst en transport, worden wel grote en brede banden toegepast maar de bodemdruk die behaald kan worden is niet laag. In een nat oogstseizoen geeft dit schade aan de bodemstructuur in de bouwvoor en mogelijk ook in de ondergrond. Het toepassen van relatief lage bodemdruk bij oogstmachines en transport vergt ingrijpende veranderingen in de wieluitrusting en mogelijk ook beperking in de capaciteit van machines. Verdere verbetering van de bodemstructuur is te verwachten als ook de oogst bodemvriendelijker wordt uitgevoerd.

Binnen het onderzoek is geïnventariseerd wat de technische mogelijkheden zijn om een lage gronddruk bij oogst en transport te bereiken. Om lage bodemdrukken met banden te bereiken is gekeken naar de relatie tussen afmetingen van de band, banddruk en draagvermogen. Ook voor rubber rupswielen is deze inventarisatie gedaan. Algemene conclusie is dat zeer lage gemiddelde bodemdrukken bij oogst en transport praktisch alleen mogelijk zijn bij toepassing van rubber rupswielen.

Meer informatie