Mais rijst veld

Documentatie Klimaat en Landbouw

Hier vind u meer informatie over de methode, input data, output data en referenties van de Agroklimaatkalender, de Gewasmodellering en de Integratie om verwachte opbrengsten voor 2050 en de invloed van klimaatverandering te schatten.

Onzekerheden in de resultaten worden verder toegelicht onder Onzekerheden.

Documentatie Gewasmodellering

Voor het voorspellen van potentiƫle en water gelimiteerde opbrengsten is het model WOFOST (WOrld FOod Studies) gebruikt. Dit model staat uitgebreid beschreven in de literatuur. In de artikelen hieronder staat beschreven waarover extra aannames gemaakt moeten worden voor de applicatie in Flevoland. Alle documentatie is in het Engels. Onder Informatie en data is een samenvatting in het Nederlands gegeven, en resultaten per gewas zijn ook in het Nederlands weergegeven.

Documentatie Agroklimaatkalender

Documentatie Integratie en Context