Landbouw luchtfoto Flevoland

Informatie en data - Klimaat en Landbouw

Landbouw is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en een belangrijke maatschappelijke factor. De verandering van het klimaat kan grote gevolgen hebben voor de landbouw, niet alleen vanwege veranderende omstandigheden voor gewassen, maar ook ten aanzien van ziekten en plagen, behoeften aan andere teelten, risico’s van bedrijfsvoering (oogstzekerheid) en bedrijfszekerheid.

Ruimte gebruik landbouw CBS gegevens

Voor overheden is het daarnaast van belang om inzicht te hebben in investeringen (o.a. in de waterhuishouding) die nodig zijn om de positie van de landbouw voor langere termijn veilig te stellen (rekening houdende met veranderingen in het klimaat). De landbouw is niet alleen belangrijk voor economische functies, zoals voedselproductie en export, maar aangezien een groot deel van de ruimte door de landbouw wordt ingenomen, draagt zij ook bij aan maatschappelijke en ecologische functies, zoals landschapskwaliteit, recreatie en biodiversiteit. Alle reden dus om nadrukkelijk te kijken naar de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering en de wijze waarop daar op kan worden ingespeeld.

Via de links aan de rechterkant krijgt u meer informatie en data over effecten van klimaatverandering op aardappel, suikerbiet en tarwe. In het overzicht staat aangegeven welke effecten berekend zijn, en over welke andere gewassen informatie en data beschikbaar is.