Akker met gewas

Overzicht Informatie en Data

Hier vindt u een overzicht van informatie en data beschikbaar over de effecten van klimaatverandering op een groep gewassen in Nederland. Ook worden de melkveehouderij en varkenshouderij kort belicht. In de tabel staat aangegeven welke informatie beschikbaar is.

Onder Documentatie krijgt u meer informatie over de methode, die gebruikt is om verschillende typen effecten te voorspellen. Gewassen die direct op de website beschikbaar zijn, zijn in het blauw aangegeven. Andere gewassen zijn beschikbaar in de rapporten die gedownload kunnen worden onder Documentatie.

Effecten Potentiële effecten van klimaatverandering Effecten en frequentie van extremen Klimaatrisico’s en adaptatiemaatregelen Klimaatverandering in context
Wintertarwe x x x x
Pootaardappel x x x x
Consumptie/zetmeelaardappel x x x x
Gras x x
Zomertarwe x x
Zomergerst x x
Suikerbiet x x x x
Lelie x x
Tulp x x
Winterpeen x x
Zaaiui x x x x
Koolzaad x x x x
Artisjok x x
Druif x x
Kers x x
Riet x x
Zonnebloem x x x x
Tomaat x x
Suikermaïs