Graanveld close up

Wintertarwe

In het eerste artikel vindt u algemene informatie over wintertarwe. Vervolgens vindt u ten eerste informatie over de potentiële effecten van klimaatverandering. Met behulp van een gewasmodel zijn veranderingen in potentiële en watergelimiteerde opbrengsten voor verschillende klimaatscenario’s berekend.