Landbouw Luchtfoto Flevoland

Projecten Klimaat en Landbouw

Veel van de informatie op het gebied van klimaat en landbouw op deze website is afkomstig is van andere projecten. Volg de links op deze pagina voor meer informatie over deze projecten.

Climate Adaptation for Rural Areas

Een wetenschappelijk project in het kader van KvK, waarin adaptatie aan klimaatverandering in het rurale gebied wordt onderzocht; veranderingen in klimaat, landgebruik, hydrologie, natuur en landbouw worden gekoppeld en cross-sectorale adaptatiestrategieën geëvalueerd.

Climate Projections

Een wetenschappelijk project in het kader van KvK, met als doel om hoogwaardige informatie te geven op het gebied van klimaatverandering en de effecten daarvan, zodat op nationaal en regionaal niveau adaptatiestrategieën kunnen worden ontwikkeld