Tropische landbouw

Dankzij onze brede en praktische kennis op het gebied van tropische groenteteelt en veldgewassen zijn wij de partner bij uitstek voor kennisoverdracht via kennisnetwerken en trainingen in o.a Afrika en Azië. Ook voeren wij productketenanalyses uit voor bedrijven en overheden. Zo werken we internationaal aan een duurzame en concurrerende akkerbouw en groenteteelt.

Train de trainer

Onze experts hebben jarenlange ervaring met het opzetten van trainingsprogramma’s voor toekomstige trainers en adviseurs van boeren, met het opzetten van praktische educatieve programma’s (on- en offline). Onze acties zijn gericht op kennisontwikkeling bij boeren om de productiviteit, kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren en de kostprijs en de productierisico’s te verkleinen. Meestal gaat dat samen met de introductie van innovatieve technologieën vanuit het bedrijfsleven. Wij helpen lokale overheden en bedrijven bij het ontwikkelen van het juiste trainingsprogramma voor trainers van de boeren.

Geïntegreerde plaagbeheersing in Vietnam

In zuid-oost Azie zorgt de appelslak voor grote problemen in de rijstproductie. De slak tast jonge rijstplantjes aan, die daarna vaak niet verder kunnen groeien, wat leidt tot productieverlies. In Vietnam worden daarom zaadcoatings getest om deze plaag te bestrijden. 

De experts van Open teelten van Wageningen University & Research organiseren samen met partners en de Vietnamese en Nederlandse overheid verschillende testen en demonstraties om de opbrengst te verhogen en de slakken te bestrijden. Wij ontwikkelen trainingen op basis van onze praktijkkennis op het gebied van geïntegreerde plaagbestrijding. Deze trainingen worden aan lokale wetenschappers en studenten gegeven. We verzorgen de methodiek en cursussen voor professionals van zaadbedrijven en andere stakeholders in de rijstsector in Vietnam.

VegImpact - Indonesië

VegImpact (Vegetable production and marketing with impact) is een project waarbij kleine boeren in Indonesië worden voorzien van de juiste kennis om hun groenteproductie te verhogen. De boeren worden ook geholpen met het inzetten van de juiste marketingtools om hun producten voor een goede prijs te verkopen. Met een e-learning module, praktijkgerichte trainingen en coachingtrajecten, draagt VegImpact bij aan de voedselveiligheid en de ontwikkeling van een private sector in Indonesië.

VegImpact is een vervolgproject van eerdere succesvolle Nederlands-Indonesische landbouwprojecten. Het wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en ontwikkelt nieuwe productieketens om zo het inkomen van akkerbouwboeren te verhogen. Het project richt zich op verschillende eilanden van Indonesië (o.a. Java, Sumatra en Sulawesi) en werkt nauw samen met de lokale en private sector voor een duurzame uitkomst. 

Lees meer over het project: www.vegimpact.com

Sevia - Afrika

Sevia (Seeds of ‘Expertise for the Vegetable Sector of Africa) werkt aan de voedselveiligheid in Afrika door te helpen bij de verdere ontwikkeling van de groenteindustrie. Dit wordt gedaan door het verbeteren van teelttechnieken van verschillende Afrikaanse groenten door boeren en door onderzoek naar genetische diversiteit van groenten in Afrika. Sevia werkt daarnaast aan het verhogen van het inkomen van de boeren, door de productiviteit te vergroten dankzij de ontwikkeling en verspreiden van technologische innovaties.  

Sevia wordt gedragen door de industrie en gefinancierd doorhet ministerie van Buitenlandse Zaken, East-West Seed en Rijk Zwaan. Wageningen University & Research is de Nederlandse kennispartner.

Lees meer over het project: www.sevia.biz

Ghanaveg - Ghana

GhanaVeg (Ghana vegetable) heeft als missie: het creëren van een duurzame en internationaal concurrerende groentesector die bijdraagt aan de economische groei van Ghana en zorgt voor innovatieve producten en diensten.

GhanaVeg richt zich op het verbeteren van de productiviteit in de groentesector en het faciliteren van een efficiëntere markt, door lokale groentetelers te introduceren bij de Nederlandse private sector om zo de hele groenteproductieketen te professionaliseren en een beter klimaat te creëren voor ondernemers en consumenten in Afrika

Lees meer over het project: http://ghanaveg.org

Landbouwinnovaties in China

Wageningen University & Research (WUR) is door de provincie Shangdong in de regio Weifang in China gevraagd om samen met Food Vally Nederland een samenwerkingsverband aan te gaan met Food Vally China voor innovatie in landbouw. Een onderzoeksteam van WUR heeft samen met Food Vally Nederland in kaart gebracht welke innovaties in de tuinbouw nodig zijn in deze regio. Trainingen en demonstraties, co-innovatieprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en expo-activiteiten zullen bijdragen aan de verbetering en modernisering van de landbouwsector in deze regio. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in de logistiek en productie-, verwerkings- en voedselinspectietechnologie.

De experts van Open teelten maken deel uit van het WUR-team. Onze experts in (vollegrond)groenten hebben deze missie geleid.

Klik op de foto en lees over een Case Study:

Case study: Seed companies and the Tanzanian horticulture sector