Nieuws

Factsheet over biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing op golfbanen en sportvelden

article_published_on_label
20 januari 2022

Biodiversiteit en ecologisch beheer staan steeds meer in de belangstelling. Deels heeft dit te maken met het feit dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik steeds meer aan banden wordt gelegd, maar er is ook de nadrukkelijke wens vanuit onder ander de golfsport om te kunnen sporten in een milieuvriendelijke en veilige natuurlijke omgeving.

Het bevorderen van natuurlijke vijanden van ziekten en plagen is hierbij belangrijk, omdat ze uitbraken van plagen en ziekten kunnen voorkomen. In de factsheet “Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen” wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre biodiversiteit in staat is om bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding.

Recentelijk is er veel aandacht voor achteruitgang van de biodiversiteit en daarmee de ecosysteemdiensten die door biodiversiteit geleverd wordt. Binnen het PPS project “Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit” wordt gekeken hoe met kennisuitwisseling tussen betrokken partijen de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van grasvegetaties van sportvelden en golfbanen kunnen verhogen.

Hiertoe is door het werkpakket ‘Grasvegetaties en biodiversiteit’ nu deze factsheet opgesteld. De factsheet geeft een eerste inzicht in hoe eigenaren en beheerders van sportvelden en golfterreinen bij de inrichting en beheer natuurlijke plaagbeheersing kunnen bevorderen.