Project

Met 5G wordt precisielandbouw eenvoudiger en efficiënter

Wageningen University & Research, KPN en de provincie Drenthe werken samen in een project waarin ze door snelle data-overdracht en automatisering precisielandbouw eenvoudiger en efficiënter willen maken. Precisielandbouw kan zorgen voor een lagere milieubelasting, beter rendement voor de teler en transparantie in de keten. In de praktijk blijkt precisielandbouw complex, waardoor de praktijk het nog niet snel genoeg oppakt.

Bij precisielandbouw wordt data verzameld met camera’s, drones of bodemscans. Vervolgens worden deze gegevens geïnterpreteerd met apps, beslissingsondersteunende systemen of kunstmatige intelligentie. De resultaten worden dan toegepast in het veld met bijvoorbeeld robots, spuitmachines of kunstmeststrooiers.

Data, interpretatie en toepassing moeten goed op elkaar afgestemd zijn en het hele proces moet (bijna) automatisch verlopen. Pas dan is het voor de teler relatief eenvoudig om precisielandbouw in de praktijk toe te passen. De technologie hierin ontwikkelt zich razendsnel, net als de vraag naar snelle data-overdracht.

5G implementeren waar het nodig is

Binnen dit project willen we een 5G-netwerk implementeren binnen het boerenbedrijf, op die plekken waar het nuttig is. Bijvoorbeeld bij praktijkrijpe veldtoepassingen waarbij veel data gegenereerd wordt en het proces van data, interpretatie en toepassing met 5G verbeterd kan worden.

In het project wordt jaarlijks gekeken naar nieuwe gebruikstoepassingen voor 5G. Daarbij verbinden we sensoren met een 5G-modem, sturen de data naar een online platform om de interpretatie te doen en vervolgens sturen we een opdracht terug naar de machine om een bewerking in het veld te doen. Jaarlijks zal er een live-demonstratie zijn van een precisielandbouwtoepassing op de proeflocatie in Valthermond.

Nieuws:

Voorbeeldtoepassingen van 5G

Variabele loofdoding

Copyright: Agrifac

In 2018 is 5G succesvol toegepast voor loofdoding. Met drones wordt snel en nauwkeurig het aardappelgewas in kaart gebracht, waarbij de dronefoto’s via 5G naar een drone-portaal worden gestuurd. Vervolgens wordt met de foto's een biomassakaart gemaakt, waarop wordt aangegeven waar op het perceel er meer of minder aardappelloof staat. Deze kaart wordt uitgewisseld met Akkerweb, waar met de loofdodingsapp een taakkaart voor variabele dosering van loofdodingsmiddelen wordt gemaakt. Deze taakkaart wordt met één druk op de knop naar de spuitmachine gestuurd en op het veld toegepast. Waar deze toepassing normaal zo’n 24-48 uur duurde van drone-opname tot aan loofdoding op het perceel, duurde het nu met 5G en data-uitwisseling slechts 2 uur.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

WUR werkte in dit project samen met KPN, Provincie Drenthe, Innovatie Veenkoloniën, Agrifac en GAE Dronehub.

Duurzame onkruidbestrijding

Robotti

In 2019 werken we aan de Robotti, die over de akkers rijdt en aardappelopslag aanpakt. Dit zijn aardappelplanten die na de teelt zijn achtergebleven en in een vervolgteelt zoals suikerbieten voor problemen zorgen. De robot scant met camera’s het gewas. De foto’s worden vervolgens via 5G naar een server gestuurd, waar een algoritme (Artificial Intelligence) draait, dat de aardappelplanten onderscheidt van de bietenplanten. Vervolgens wordt de locatie van de aardappelplanten teruggestuurd naar de robot, die alleen op de plek spuit waar de aardappelplant staat. Dit proces van scannen, herkennen en spuiten gaat real time. 5G helpt hierbij door een snelle data-overdracht en doordat de enorme hoeveelheid data makkelijker opgeslagen en verwerkt kan worden in de ‘cloud’.

Lees meer over deze robot:

Wilt u meewerken met het onderzoek?

We zijn op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Heeft u ideeën of wilt u actief mee-ontwikkelen, neem contact op met ons:

WUR werkt in dit project samen met KPN en de Provincie Drenthe.

Lees meer in de dossiers: