Veredeling op abiotische-stresstolerantie

Veredeling op abiotische-stresstolerantie

Het onderzoek van deze groep is gericht op droogte- en zoutresistentie/-tolerantie. Daarbij gebruiken we zowel een gerichte als een algemene aanpak. We bestuderen genetische populaties en gekarakteriseerde genotypes met genetica, metabolomics, transcriptomics en andere genomicsmethoden.

Publicaties

Team

Onderzoeksteam

PhD studenten

Andere medewerkers

  • Marcel van Culemborg
  • Biructawit Bekele Tessema
  • Christos Kissoudis
  • Baye Behurin Gethun
  • Ernest Aliche
  • Chang-Lin Chen
  • Adriaan Westgeest