Wiskunde in de systeembiologie en ecologie

Het centrale onderzoeksthema van systeembiologie en ecologie (SB&E) is de ontwikkeling van wiskundige modellen om het dynamische gedrag van biologische systemen te beschrijven, naast de ontwikkeling van methoden voor netwerktopologiereconstructie. Momenteel bestuderen we gennetwerken, metabole netwerken, bevolkingsnetwerken en ecologische netwerken zoals voedselwebben in de bodem.

Een essentieel concept binnen SB&E is dat biologische systemen worden beschreven door ‘netwerken’ van componenten (zoals genen, enzymen, cellen en zelfs soorten of agenten). Er worden verschillende soorten wiskundige modellen, methoden en softwareprogramma’s ontwikkeld en toegepast om deze netwerken te beschrijven en hun eigenschappen te analyseren. Daarbij gaat het om modellen van differentiaalvergelijkingen en agent-gebaseerde modellen.