Beoordelen smaak en uiterlijk

Smaakpanels groenten en fruit

Gezonde en lekkere groente en fruit doet eten! De experts van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoeken de smaak van groenten en fruit met een consumentenpanel, sensorische panels en met metingen in het laboratorium.

Het onderzoek naar de smaak van groenten en fruit wordt uitgevoerd voor alle schakels in de keten. Wij zien smaak als een drager voor gezondheid. Onze kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Consumentenpanel

wortels-shutterstock_455450923.jpg

Het bepalen van het smaakniveau van groenten en fruit gebeurt door een consumentenpanel (hedonisch panel). Dit panel, dat bestaat uit de kopers van de producten, bepaalt welke producten het lekkerst smaken. Door het inzetten van dit panel kunnen onze klanten snel te weten komen welke producten door de consument het beste op smaak worden gewaardeerd. Ons consumentenpanel bestaat uit ongeveer 400 vrouwen en mannen.

Verschillende gewassen proeven

Het consumentenpanel heeft in de loop der tijd smaakproeven gedaan met diverse producten zoals tomaat, paprika, komkommer, meloen, aardbei, framboos, peen, spruitkool, aubergine, peer, asperge, spitskool, pompoen, rode biet, boerenkool, hete peper en zeekraal. De liking wordt op een schaal van 0 – 100 uitgedrukt. Indien gewenst kunnen de producten gegaard worden in onze stoomovens.

Wetenschappelijk verantwoorde methode

Alle monsters worden op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan de panelleden aangeboden, zodat zij de producten in een gerandomiseerde volgorde gepresenteerd krijgen. Per smaakproef worden 50 tot 100 panelleden ingezet. De sensorische testruimte is ingericht met aparte smaakhokjes, zodat panelleden zich echt kunnen concentreren op de smaak van de producten.

Sensorische panels groenten en fruit

Consumentenpanel-1000.jpg

Onze sensorische panels kunnen de verschillende aspecten van smaak goed in kaart brengen. De getrainde panelleden geven hierbij aan in welke smaakaspecten de producten verschillen. Sensorische panels worden gebruikt om de voorkeuren van consumenten beter te begrijpen.

Smaakprofielen van producten

Voor consumenten kan het moeilijk zijn om nauwkeurig te beschrijven wat er precies lekker of juist niet lekker is aan een product. Niet iedereen is in staat om in detail te benoemen wat hij of zij proeft. Onze sensorische panels bestaan uit mensen die goed kunnen proeven en getraind zijn om verschillende smaakaspecten in producten te benoemen, denk hierbij aan zoetheid, stevigheid maar ook groen aroma of gronderig aroma. Het in detail bespreken van de smaakervaringen bij een bepaalde productgroep levert een lijst van smaakattributen (descriptoren) op. De mate waarin elk attribuut in een te testen product aanwezig is wordt uitgedrukt op een schaal van 0-100 en verwerkt tot een smaakprofiel.

Smaakaspecten die voorkeur bepalen

Door de training kan een sensorisch panel nauwkeurige waarnemingen verrichten aan essentiële producteigenschappen die de smaak van producten bepalen. Door het ontwikkelde gemeenschappelijke vocabulaire is zo’n panel een waardevol onderzoeksinstrument. Het sensorische panel kan de eigenschappen vaststellen waar consumenten onbewust hun voorkeur op baseren, iets wat zelfs met de modernste meetapparatuur haast onmogelijk is.

Optimalisatie producten

In het onderzoek gaat het ons meestal niet om het beschrijven van de veelheid aan attributen. Wij kunnen voor u de belangrijkste attributen vaststellen, namelijk die waar consumenten hun voorkeur op baseren. Ons onderzoek met het consumentenpanel (Welke is het lekkerst?), getrainde sensorische panels (Hoe scoren de producten op diverse smaakaspecten?) en de combinatie van die twee (Welke attributen bepalen de smaak?) kan aangeven hoe u de smaak van uw producten verder kunt optimaliseren, of waarin uw product verschilt van dat van een concurrent.

Neem contact op met onze experts: