Overige lespakketten

De lespakketten voor Groen Onderwijs zijn gewild. In de afgelopen drie jaar hebben AOC’s het lesmateriaal ruim 450 keer gebruikt voor 9000 mensen uit de praktijk.

De Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-Raad stelt jaarlijks een verlanglijst op van gewenste lesonderwerpen en -materialen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Plant Research International leveren de gevraagde kennis aan in samenwerking met mbo-docenten.

Lespakketten

Er zijn nu vijf nieuwe dvd’s met lespakketten over duurzame gewasbescherming beschikbaar:

  • Onkruid vergaat wel
  • Quarantaine Questies
  • Insecten bij de neus genomen
  • Natuurlijke Vijanden
  • Kennisaanboden Gewasbescherming
  • Duurzaam Onkruidbeheer op Verhardingen (DOB).

Alle informatie komt beschikbaar via Groen Kennisnet èn wordt op dvd verspreid onder alle gewasbeschermingsdocenten.