Internationaal symposium over plantenteelt zonder aarde en substraten

GroSci 2013

Wageningen UR Glastuinbouw organiseerde van 17 tot en met 21 juni 2013 in Leiden een internationaal congres over subtraatteelt en efficiënt watergebruik. Het thema van GroSci2013 was ‘Water Use Efficiency World Wide’. Het symposium is georganiseerd onder de auspiciën van de commissie ‘Plant Substrates and Soilless Cultivation’ van de ISHS en van de International Peat Society (IPS).