Trials bij Wageningen UR Glastuinbouw

Wageningen UR Glastuinbouw en Green Q Horticultural Expertise Group nodigen belangstellenden uit om de onderzoekfaciliteiten in Bleiswijk te bezoeken tijdens de Horti Fair. Er zijn twee excursies met de bus vanuit Amsterdam naar Bleiswijk. Ook is het mogelijk om op eigen gelegenheid de proeven te bezoeken.

Algenteeltsystemen voor de tuinbouw

Doel

De productie van hoogwaardige algen biedt in de toekomst perspectief voor tuinbouwondernemers. Strategische vragen zijn:

 • Wat is een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie?
 • Hoe kan de productie geoptimaliseerd worden door de instellingen van groeifactoren licht, CO2 en nutriënten?

Aanpak

Het project kent verschillende onderzoekdelen:

 • Analyse van algenpraktijksystemen bij telers door het verzamelen van meet data.
 • Kleinschalige tuinbouw specifieke experimenten (deze kas).
 • Nieuw algenproductiesysteem ontwerpen met behulp van integrale klimaat- en groeimodellen, gekoppeld aan economische modellen.
 • Ervaringsuitwisseling in telersgroep, delen resultaten en discussie.
IMG_6842.JPG

Partners

 • Jelle van den Bos (Kwekerij van den Bos),
 • Frans Bunnik (Bunnik Plants),
 • Kees Kap (Kwekerij Kap),
 • Jaco Kieviet (Komkommerkwekerij),
 • Kees van Kilsdonk (Algaespring),
 • Cees van der Lans (Lans Tomaten),
 • Peter Schrama (Olij Rozen),
 • Gerrit Vermeer (Newplant),
 • Bart van Wijlick (Zuppi)

Evaluatie technologieën voor zuivering spui - IDC Water

Doel

Toetsen van waterzuiveringstechnieken op effectiviteit en toepasbaarheid in een glastuinbouwomgeving.

Aanpak

Momenteel worden 4 technieken op semi-praktijkschaal getest op effectiviteit in het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater. De testen worden zowel met gestandaardiseerd lozingswater als met praktijkwater uitgevoerd. Het standaard water bevat micro- en macronutriënten, organische vervuiling (TOC 20 mg) en 12 gewasbeschermingsmiddelen.
De techniekleveranciers zijn verantwoordelijk  voor de juiste werking en instelling van apparatuur.

Een begeleidingscommissie bestaande uit watertechnologie- en glastuinbouwexperts ( waaronder 2 telers) begeleiden het onderzoek en beoordelen te technologieën op o.a. toepasbaarheid.

Partners

Wordt uit gevoerd in samenwerking met Netherlands Water Partnership en gefinancierd door:

Productschap Tuinbouw, ministerie  van EL&i, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Evides , Syngenta, Bayer, Basf en Certis.

Het nieuwe belichten

Doel

Energie besparen, productie/kwaliteit als in de praktijk met een gezond gewas.
Effecten diffuus licht in de zomer en winter bij belichte teelt.
Effecten van Hybride belichting met SON-T of LED toplicht.

Licht geven op basis van behoefte van het gewas.

Aanpak

Belichten tomaat optimaal telen onder diffuus licht met hybride belichting en toplicht. Plantdatum 29 augustus. Ras: Komeett. Belichten naar gewasbehoefte en meten van onderliggende processen.

Partners

Ministerie van EL&I, Productschap Tuinbouw, Kas als Energiebron en Guardian (glasleverancier)

Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant

Doel

Bepalen welke soorten roofmijten zich het beste handhaven in chrysant en trips op een laag niveau kunnen houden.

Aanpak

Er worden in 6 opeenvolgende teelten gelijktijdig zeven soorten roofmijten geïntroduceerd: Neoseiulus cucumeris, Nesoseiulus barkeri, Nesoseiulus reductus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Amblyseius montdorensis, Amblydromalus limonicus. Iedere teelt wordt drie maal bemonsterd op roofmijten en trips. De verzamelde roofmijten worden gedetermineerd.

Partners

Het project wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw met een bijdrage van Syngenta Bioline en Koppert. Deze bedrijven leveren samen ook de 6 van de 7 soorten roofmijten.

Grenzen aan CO2 voor Gerbera

Doel

Aantonen dat telen van Gerbera met een CO2 concentratie van maximaal 550 PPM en een maximale dosering van 75kg/ha uur goed mogelijk is.

Aanpak

Vergelijking van de groei van 3 gerbera cultivars- Suri (rood), Kimsey (roze) en Rich (donker roze, zwart hart)- in twee afdelingen die verschillen in CO2 doseerstrategie. De vergeleken concentraties zijn:

 • maximaal 550 ppm en 75 kg/ ha uur.
 • maximaal 850 ppm en 150 kg/ha uur.

Waarnemingen: productie in stuks, bloemgewicht en bloemgrootte en plantontwikkeling.

Looptijd proef: 1 augustus tot 30 november 2012

Bij het Improvement Centre staat een teelt Gerbera ter vergelijking. Voor onderzoek is een vergelijking in 2 vergelijkbare afdelingen nodig.

Partners

Ministerie van EL&I, Productschap Tuinbouw, Kas als Energiebron.

Meer grip op licht

Doel

Natuurlijk licht heeft potentie voor energiebesparing en teeltverbetering.
Meer licht in de kas geeft extra groei en bespaart energie en om te voorkomen dat meer licht tot lichtschade leidt, ontwikkelen we ook plantmonitoring.

Doelstelling is 50% energie besparing, door meer natuurlijk licht en aangepaste regelingen van temperatuur en scherm.

Aanpak

In dit onderzoek wordt energiegebruik en groei tussen afdelingen met diffuus schermdoek, diffuus kasdek en de daglichtkas vergeleken. De daglichtkas is een kas met fresnellenzen in het dek die direct zonlicht focust en omzet in andere soorten energie.

Partners

Guardian(glasleverancier), Ludvig Svensson (schermdoeken), Bromeliacommissie, Potanthuriumcommissie, Anthura en Rijnplant, Ministerie van EL&I, Productschap Tuinbouw, Kas als Energiebron en Biosolar Cells.

VenLowEnergy kas

Doel

Minimaal energie gebruik zonder productie verlies in de teelt van tomaat (Komeett).

Aanpak

Bereiken minimaal energie gebruik door :

 • Optimale isolatie; in de kas bereikt door dubbelglas met een gelijke transmissie als standaard tuindersglas.
 • Ontvochtiging met buitenlucht aanzuiging en warmteterugwinning.
 • Basisverwarming bestaande uit een luchtverwarmingssysteem.
 • Aangepast teeltconcept zoals geen gebruik van minimubuis, rustige klimaatovergang.

Partners

Productschap Tuinbouw, Kas als Energiebron en Minsterie van EL&I.

Daglichtkas

Doel

Natuurlijk diffuus licht heeft potentie voor energiebesparing en teeltverbetering.
Meer licht in de kas geeft extra groei en kan energie besparen.

 In 2020 moeten kassen klimaatneutraal zijn en de daglichtkas is een prototype kas die meewerkt aan het ontwikkelen daarvan.

Aanpak

In deze kas wordt doormiddel van fresnellenzen het directe licht gefocust en op een collector gezet, die licht kan omzetten in warmte of warmte en elektriciteit. Het doorgelaten licht is vrijwel volledig diffuus op een hoger niveau dan bij ‘schaduwteelten’ normaal wordt toegelaten. Deze kas doet mee in een groot potplant onderzoek naar diffuus licht en heet ‘Grip op Licht’. Op dit moment wordt onderzoek gedaan met Anthurium en Bromelia.

Partners

Technokas en Bode Ingenieurs, Ministerie van EL&I, Productschap Tuinbouw, Kas als Energiebron.

Gezond uit de Kas

Doel

Opbouwen basisexpertise voor het produceren van gezondheid bevorderende producten onder glas

Aanpak

In deze kas wordt effect van teeltmaatregelen, waaronder licht intensiteit en lichtkleur (m.b.v. LED), op gehalte ascorbinezuur (vitamine C) en andere antioxidanten bij tomaat onderzocht.

Partners

 • Ministerie van EL&I en Philips. 

Verder zijn er de volgende proeven te zien:

ROOTOPOWER

Doel

Selectie van een groeikrachtige onderstam

Effect van zomerklimaat bij Cymbidium

Doel

Verbeteren takstrekking en scheutgroei in de zomer bij vroegbloeiende Cymbidium.

Weerbaar Substraat: Praktijkexperimenten Weerbaar Telen

Doel

Toepasbaar maken van bestaande metingen aan bodemweerbaarheid voor substraten en plant in vruchtgroenten en siergewassen onder glas tegen een set van belangrijke ziekten en plagen. Het vervolgens gebruiken van deze metingen om maatregelen te ontwikkelen voor sturen op een verhoging van weerbaarheid van substraat en planten tegen een set van belangrijke ziekteverwekkers.

Toetsing van nieuwe substraten op nutriënten levering

Doel

Voor het consortium Pure, Horticoop en Dutch Plantin worden een aantal nieuwe substraten getoetst voor de levering van nutriënten.

Toetsing van weerbaarheid van gronden op weerbaarheid tegen Meloidgyne incognita

Doel

Het bepalen van de mate van weerbaarheid van twee gronden met elk 7 behandelingen tegen het wortelknobbelaaltje M. incognita.

Methoden tegen overmatige wortelgroei (Agrobacterium rhizogenes) in tomaat opkweek

Doel

Behandelingen toetsen gedurende opkweek fase van tomaat opdat microflora in substraat Agrobacterium rhizogenes infectie verhinderd.

Nieuwe generalistische predatoren voor bladluisbestrijding in paprika

Doel

Een verbetering van de biologische bestrijding van bladluis in paprika

Praktijktest meedruppelen van electrolysewater via voedingswater in tomaat

Doel

Praktijktest met mee druppelen van electrolysewater via voedingswater in tomaat om verspreiding van bacteriën in het substraat te voorkomen. Tevens nevenwerking van electrolysewater op gunstig micro organismen testen.

Het Nieuwe Telen Lisianthus: substraat en belichting

Doel

Technische doelstelling:
 • Ervaring opdoen met het telen van Lisianthus op substraat.
 • Kwantificeren onder welke omstandigheden assimilatiebelichting leidt tot de meeste extra groei.
 • Het aanbieden van een set van maatregelen om met minder assimilatiebelichting de gewenste bloeisnelheiden takvorming te creëren.
Energie doelstelling:
 • Bij gelijk blijvende  verwarming behoefde dient het elektriciteitsverbruik voor assimilatiebelichting met minstens 20%, ofwel 70kWh/m2 jaar te kunnen worden verminderd.
 • Door substraat te telen hoeft er niet of nauwelijks te worden gestoomd. Dit bespaart jaarlijks 20m3/m3 jaar.
 • Door een droger klimaat verminderd de energie- input voor het afvoeren van vocht.

Voeding en weerbaarheid bij Phalaenopsis

Doel

Het telen van een gezond gewas met verhoogd productie en kwaliteit bij een hoog licht som middels een aangepaste voeding.

Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische bestrijding van trips in Alstroemeria

Doel

Bepalen of het verpoppingsgedrag van trips bepaald wordt / te sturen is door keuze van watergiftmethode (beregening vs. Druppelaars) en cultivar.

Praktijktest ultrasone verneveling met electrolysewater tegen meeldauw in roos

Doel

Praktijktest met ultrasone verneveling van electrolysewater om echte meeldauw in roos te bestrijden.

Onderzoek AgroAKI: teeltsysteem met droge nevel

Doel

Mogelijkheden nagaan van het telen van tomaten via het AgroAKI systeem met zeer fijne nevel, zogenaamde droge mist, van Ikeuchi Europe B.V.

Natuurlijke vijand tegen wol- en schildluis

Doel

Het ontwikkelen van beheer strategieën voor wolluis en schildluis in de sierteelt.

Weerbaar substraat: matrix en experimenten

Doel

Maken van gereedschap om planten- en substraatweerbaarheid te meten, en maken van weerbare substraten met een sterke plant.

PPP Paprika

Doel

Het gezamenlijk in de keten ontwikkelen van een onderscheidend paprikaconcept waarin People, Planet en Profit worden gecombineerd.

Smaakmodel voor RIL populaties met specifieke aroma’s

Doel

Bepalen van het effect van specifieke aroma’s op de smaak van tomaat.

Ontwikkeling van modellen die de smaak van betreffende RIL populaties kunnen voorspellen.