Nieuws

Alstroemeria van de Toekomst: een succesvol teeltconcept

Gepubliceerd op
2 november 2020

Neem een kijkje in de kasafdeling van WUR Glastuinbouw waar een fossielvrij teeltconcept wordt getest. Elementen van het teeltconcept zijn: een diffuse kasdek, hoge intensiteit ledbelichting (Signify), dubbele schermdoeken voor maximale thermische isolatie (Svensson), een ontvochtigingsinstallatie voor latente warmteterugwinning, hergebruik van de warmte uit de bodemkoeling, verwarming met een elektrisch aangedreven warmtepomp en schone paden voor het verlagen van de plaagdruk.

Energie en gewasgezondheid

Het teeltconcept zoals in eerste instantie berekend, voldoet aan de verwachtingen in termen van energie: door de goede isolatie met schermen, de warmte van de belichting, en de warmte uit de bodemkoeling kan de kas zijn warmtevraag invullen met duurzaam verzamelde warmte. Met betrekking tot de gewasgezondheid is de doelstelling “vrij van emissie van gewasbeschermingsmiddelen" tot nu toe ook behaald: de plaagdruk is de gehele teelt beheersbaar gebleven met biologie, er is nog geen gebruik gemaakt van chemische correctiemiddelen.

Productie

De verwachting ten aanzien van productie is ruim gehaald: gerekend werd met 30% meer productie door het hoger lichtniveau van de belichting en het positieve effect van diffuus glas in vergelijking met een referentieteelt. De productiestijging blijkt aanzienlijk meer. Aan het einde van de tweede zomer is bij het ras Noize (Hilverda Florist) 43% meer geoogst en bij Virginia (Royal Van Zanten) 52%.

Het onderzoek wordt door het programma Kas als Energiebron , het innovatie en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland en de Gewascooperatie Alstroemeria gefinancierd, met bijdragen van de eerder genoemde betrokken toeleveranciers.

Deze opname is een extract uit een interview in opdracht van Royal van Zanten in juli 2019, 8 maanden na de start van de teelt:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan