Nieuws

BemestingsAdviesBasis potplanten

Gepubliceerd op
5 september 2018

In lopende praktijkproeven bij Phalaenopsis en pot Anthurium wordt een elektronische vorm van de BemestingsAdviesBasis potplanten de voedingsgift getest. De elektronische BemestingsAdviesBasis maakt het beoordelen van potanalyses en aanpassen van de aanvoer gemakkelijker.

Bovendien kan nieuwe kennis over bemesting nu eenvoudig geïntegreerd worden. Bij de teelt van potplanten is het niet altijd gemakkelijk om aan betrouwbare metingen te komen. De drainstromen zijn groter dan de plantopname en de giftfrequentie is minder dan een beurt per dag. Daardoor hebben meetfouten invloed op de uitkomsten. Continu watergehalte meters en potgewicht meters registreren alle veranderingen in de pot. Beide meters maken daarom een schatting van de aan en afvoerstromen naar de potten mogelijk. Met zulke schattingen wordt het mogelijk zowel nauwkeuriger dan voorheen water te geven als ook nauwkeuriger te bemesten.

Dit onderzoek volgt uit onderzoek naar de BemestingsAdviesBasis substraatteelten en is een initiatief van de Club van 100. Om mee te praten over het beter meten van waterstromen op praktijkbedrijven zoeken de onderzoekers geïnteresseerde potplantentelers.

Financiering: Club van 100 en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.