Nieuws

Bestuivende insecten en energietransitie

Gepubliceerd op
30 juni 2022

Nu de energietransitie door de huidige omstandigheden wordt versneld, is de noodzaak om zo snel mogelijk over te stappen op andere lichtbronnen heel urgent geworden. En er zijn al grote stappen gemaakt in het onderzoek op het gebied van lichtspectra en lichtintensiteit en hoe deze de plantengroei beïnvloeden. Voor gewassen waar bestuiving een cruciale rol speelt voor een goede opbrengst en kwaliteit ontbreekt echter nog kennis over het functioneren van de bestuivende insecten onder bepaalde lichtomstandigheden, terwijl deze in de donkere wintermaanden een belangrijke rol kunnen spelen.

Binnen het door Kas als Energiebron gefinancierd project “LED’s pollinate”, hebben we gekeken naar hoe hommels en experimentele zweefvliegen zich gedragen onder verschillende lichtspectra in een achtergrond van beperkt daglicht, zoals in een Nederlandse winterdag. Het is duidelijk geworden dat de hommels een sterke voorkeur hebben voor het spectrum met een lager aandeel rood licht. Ongeveer 70% van de individuen vloog naar het kasgedeelte met minder rood licht in het spectrum, terwijl er onder natuurlijke lichtomstandigheden geen voorkeur was voor een kasgedeelte en ze willekeurig rondvlogen.

In het kooi-experiment met zes verschillende lichtspectra foerageerden de hommels alleen onder het spectrum dat het daglicht nabootste (B:G:R:FR 22:26:26:26). De zweefvlieg die geschikt is voor bestuiving van zachtfruitgewassen maakte geen onderscheid tussen de verschillende spectra en foerageerde onder alle lichtomstandigheden. Met deze eerste resultaten kunnen telers nu al inzicht krijgen in de eisen die zij aan hun nieuwe lichtplannen moeten stellen.