Nieuws

Betere lichtbenutting met een hogere Hortiscatter?

Gepubliceerd op
11 mei 2021

Enkel jaren geleden zijn er verschillende onderzoeken gedaan met kasdekmaterialen die zorgen dat het licht dat door het kasdek komt meer wordt verstrooid. Toen werd al vastgesteld dat een hogere lichtspreiding (hogere Hortiscatter) bij een gelijke lichtintensiteit leidt tot een betere lichtverdeling (horizontaal en verticaal) in het gewas. Daarmee dragen materialen met een hogere Hortiscatter bij aan een betere lichtbenutting door het gewas en het beperken van de hoeveelheid elektriciteit.

Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan met Hortiscatter waardes tot circa 50% omdat materialen met een hogere Hortiscatter niet beschikbaar waren. Modelberekeningen geven echter wel aan dat een bredere lichtverstrooiing (hogere Hortiscatter) ervoor zou kunnen zorgen dat de efficiëntie van licht voor groei en productie verder toeneemt.

Tegenwoordig zijn er wel materialen beschikbaar met een Hortiscatter groter dan 50% waarvan het effect op gewassen en het kasklimaat nog niet bekend zijn. Daarom gaat de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in de zomer van 2021 onderzoek doen naar de effecten van hogere Hortiscatter waardes op de groei en productie van komkommer.

Hiervoor worden schermdoeken met Hortiscatter waardes van ongeveer 5%, 45% en 85% toegepast. De processen worden in deze teelt nauwkeurig gevolgd. Daarnaast worden gewasontwikkeling en vruchtzetting gevolgd en de effecten van lichtverstrooiing op de productie bepaald. Met deze resultaten kunnen we inzicht krijgen in de mogelijkheden om de efficiëntie van het gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw te verhogen, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame, fossielvrije glastuinbouw.

Dit project is gefinancierd door de bedrijven van de Club van 100 van de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit en Research en vanuit het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. De materialen met verschillende Hortiscatters worden ter beschikking gesteld door Ludvig Svensson.​