Nieuws

Club van 100 succesvol bij aanvragen voor de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Gepubliceerd op
9 november 2016

De Club van 100 van de business unit Glastuinbouw heeft bij de afgelopen call voor onderzoeksvoorstellen een aantal projecten ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Drie hiervan hebben een positief oordeel gekregen: ‘Weerbare Plant’, ‘Automatische detectie’ en ‘Nieuwe veilige gewassen uit de kas’. Daarmee is de Club van 100 met een toekenning van 75% van de door hen ingediende projecten uiterst succesvol en dragen de leden opnieuw substantieel bij aan de verdere ontwikkelingen rond duurzaamheid en nieuwe business in de sector.

Weerbare plant

Binnen dit project wordt gewerkt aan het maken van RNA merkers voor het snel meten van plantweerbaarheid voor onderzoek en praktijk. Naast meten van weerbaarheid worden middelen in kaart gebracht om te sturen op de plantweerbaarheid zodat ondernemers tijdens de teelt of opkweek kunnen sturen op de zgn. geïnduceerde weerbaarheid. Gestart wordt met het ontwikkelen van een screenings platform voor tomaat en drie belangrijke ziekten en plagen: Wittevlieg, Phytophthora en Meeldauw. In een brede screen worden dertig middelen onderzocht op verhoogde plantweerbaarheid uit vier typen: Middelen met een natuurlijke immunisatie; II. Middelen die lijken op ziekten of plagen; III. Niet-gerelateerde natuurlijke componenten; en IV. Synthetische plant boodschappers (hormonen).

Automatische detectie

De Club van 100 steunt binnen het koepelproject Precisie Tuinbouw het onderdeel Automatische Detectie. Dit is gericht op het vastleggen van relaties tussen camerabeelden en groei-stresseigenschappen van de plant en het in een vroeg stadium detecteren van ziekten en plagen bij Gerbera. Het koepelproject Precisie Tuinbouw richt zich op ‘controlled growing’: met de juiste inputs de juiste hoeveelheid producten leveren met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en op de juiste plaats. Het project heeft vier onderdelen waarbij cameradetectie en toepassing van aanvullende sensoren centraal staan en waarmee 100% van de planten worden gescand.

Nieuwe veilige gewassen uit de kas

In dit project worden business cases ontwikkeld voor gewassen, die om verschillende redenen interessant zijn om als food ingredients in kassen te gaan telen. Wereldwijde supply chains hebben momenteel moeite om producten te kopen van goede kwaliteit en zonder residu van (verboden) gewasbeschermingsmiddelen.
Voor de Nederlandse glastuinbouw is dit een kans om nieuwe verdienmodellen te gaan ontwikkelen met nieuwe partners in geheel nieuwe ketens. De genoemde ‘nieuwe’ gewassen zijn niet makkelijk te telen. In potentie zou de productie in kassen minstens zo goed moeten gaan als buiten, maar zowel de (teelt)technische als de economische haalbaarheid moet nog wel bewezen worden.