Nieuws

Demonstratieproef verminderen CO2-dosering

Gepubliceerd op
19 maart 2020

​Het doseren van CO2 in de kas bevordert de gewasgroei. Deze dosering moet in de toekomst sterk verminderen: in de industrie resteert steeds minder CO2 door de gestelde emissiedoelen, de telers stoken steeds minder door energiebesparing en tevens moet de glastuinbouw zijn CO2-emissie sterk afbouwen. Er is weinig praktijkkennis over wat een sterke afname van de dosering voor gevolgen heeft voor oogst en kwaliteit in de huidige glastuinbouw.

Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw is daarom in december 2019 gestart met een demonstratieproef met drie verschillende CO2-doseerniveaus in tomaat.

Doel daarbij is om enerzijds het verlies van CO2 door de luchtramen sterk te beperken door de dosering te minimaliseren bij grote raamopeningen, en anderzijds door het gewas – indien mogelijk - zich te laten aanpassen aan lagere CO2-concentraties. De CO2-doseringen zullen op jaarbasis leiden tot een gift die vergelijkbaar is met de tuinbouwpraktijk, en giften die maar de helft of een kwart daarvan zijn. De lagere giften worden zo efficiënt mogelijk gedoseerd, waarbij alle CO2-stromen worden gemeten en gemodelleerd.

In de teelt wordt het concept van Het Nieuwe Telen (HNT) gehanteerd. Productie en vruchtkwaliteit worden gevolgd, alsmede de bladfotosynthese en mogelijke aanpassingen daarin. Vooral in de komende zomer worden verschillen tussen de behandelingen verwacht door de noodzakelijke beperking van de CO2-dosering bij geopende luchtramen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van LNV via het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron.