Nieuws

Drie genomineerden voor Topsector TU Research Impact Award

Gepubliceerd op
4 december 2019

Drie medewerkers van de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research zijn genomineerd voor de Topsector TU Research Impact Award. Frank Kempkes, Filip van Noort en Luuk Graamans doen volgens de organisatie onderzoek met optimale maatschappelijke impact. Dinsdag 10 december is de prijsuitreiking in het World Horti Center.

De Topsector TU Research Impact Award is een initiatief van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met de award wil Topsector T&U maatschappelijke impact van onderzoek naar duurzaamheid of veiligheid beter zichtbaar maken. Aan de award is een prijs van €10.000 verbonden. Tot halverwege september konden organisaties medewerkers aandragen voor een nominatie.

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van WUR droeg twee onderzoekers aan: Frank Kempkes en Filip van Noort. Onlangs bleek dat óók Luuk Graamans is genomineerd: hij werkt zowel voor TU Delft als voor WUR. Dat brengt het totaal aantal nominaties op drie. Sjaak Bakker, manager van de Business Unit Glastuinbouw: "Dat toont dus aan dat bij WUR onderzoek gebeurt met maatschappelijke impact én impact op de sector."

De drie genomineerden

Frank Kempkes werd genomineerd voor zijn onderzoek naar de energietransitie in de glastuinbouwsector. Zo zijn Kempkes en zijn collega’s nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe daglichtkassen. In die kassen wordt zonne-energie opgewekt tijdens de teelt van bijvoorbeeld potplanten. Met kennis uit dit onderzoek kan Het Nieuwe Telen (energiezuinig telen) verder worden ontwikkeld.

Filip van Noort onderzoekt nieuwe, veilige gewassen in de kas. Vanille bijvoorbeeld. Van deze smaakstof is wereldwijd een groot tekort. Daarnaast onderzoekt Van Noort ook zwarte peper, wasabi, salep en saffraan. Het gaat daarbij zowel om de teelt als om mogelijke businessmodellen. Zo is rond vanille een consortium van geïnteresseerde partijen ontstaan.

Luuk Graamans doet voor WUR en TU Delft onderzoek naar de mogelijkheden van vertical farming en urban farming. Door dergelijke vormen van daglichtloos telen is het mogelijk om lokaal voedsel te produceren op plekken waar tot heden teelt nauwelijks mogelijk is. Daaraan is wegens de klimaatverandering steeds meer behoefte. Door vertical farming te integreren in de bestaande infrastructuur van energie, water en voedsel kan de totale footprint van een stad of regio gereduceerd worden.

Aantoonbare resultaten

Sjaak Bakker: "De Topsector TU Research Impact Award draait om maatschappelijke impact, dus: het zoeken naar oplossingen voor de Social Development Goals. Maar het onderzoek moet ook aantoonbare resultaten opleveren. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Onze onderzoeken en innovaties vinden hun weg dus naar de praktijk, zo tonen de onderzoeken van Frank, Filip en Luuk aan."