Nieuws

Duurzaam Freesia's telen kan zorgen voor hogere productie

Gepubliceerd op
13 februari 2020

Freesia's worden traditioneel geteeld in de vollegrond. Daardoor is emissie van meststoffen richting de bodem dus niet geheel te voorkomen. Daarom werden voor het onderzoek de Freesia's geteeld in een zandbed: in een bed van 20 centimeter diep ligt een waterdichte folie. Daarin ligt een laag zand met daaronder een laagje kleikorrels met een drainslang. Het voorkomen van emissie was daarmee in één keer opgelost doordat al het drainwater wordt opgevangen, ontsmet en hergebruikt.

Wel moet zeer goed gelet worden op de kwaliteit van de kleikorrels. Zelfs kleine hoeveelheden fluor blijken bij een gevoelig gewas zoals Freesia lange tijd teeltproblemen te kunnen veroorzaken als het drainwater 100% wordt hergebruikt: de stof kan dan immers ook het teeltsysteem niet verlaten.

Bestrijding van trips en luis

Voor het onderzoek naar geïntegreerd telen werden bij de start van de eerste teelt preventief natuurlijke vijanden voor trips uitgezet en dit werkte goed. Nadat er luis gesignaleerd was in het gewas zijn sluipwespen en galmuggen uitgezet. Deze bleken een relatief lange tijd nodig te hebben om zich thuis te voelen en hun werk goed te doen, maar uiteindelijk is het zonder chemisch ingrijpen gelukt om de luis onder controle te krijgen. In de tweede teelt zijn daarom al eerder preventief biologische vijanden tegen luis uitgezet. Tegen trips is Orius uitgezet op een aantal Sedum-planten tussen de Freesia's en die worden daar bijgevoerd om als 'standing army' te kunnen fungeren voor als er trips in de kas komt.

Fossielvrij telen

En tenslotte het telen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De eerste teelt is eind april gestart. Fossielvrij telen was door de hoge buitentemperaturen geen probleem. De tweede teelt startte eind oktober en wordt nu gedurende 16 uur belicht met Full LED. Met de warmte-input van de lampen kan een mooie kastemperatuur (van gemiddeld 16 a 17┬░C) aangehouden worden. Het resultaat: een zeer mooi en zwaar gewas. Eind januari 2020 zijn de eerste bloemen geoogst en komende maanden zal moeten blijken hoe de bloemkwaliteit uitpakt en hoeveel bloemen er uiteindelijk geoogst kunnen worden. De proef wordt begeleidt door een enthousiaste BCO met telers, vermeerderaars en een voorlichter.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en het programma Kas als Energiebron.