Nieuws

Gebruiksvriendelijk bedrijfseconomisch rekenmodel voor telers hyacintbollen

Gepubliceerd op
28 april 2021

Telers van hyacintbollen krijgen te maken met een beperkter aanbod van gewasbeschermingsmiddelen. Om in de toekomst toch een goede kwaliteit te borgen, zoeken zij naar alternatieven, zoals het uitgangsmateriaal beschermd en ziektenvrij op te kweken in een kas. Ziektes en plagen hebben dan namelijk minder kans. Maar die nieuwe manier van telen heeft bedrijfseconomische consequenties. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research ontwikkelde een gebruiksvriendelijke rekenmodule waarmee kwekers dat zelf kunnen berekenen.

Hyacintenbollen worden nu nog opgekweekt in de buitenlucht, in de vollegrond. Dat is goedkoper dan een kas. Maar in een kas kan de opkweek wellicht sneller, bovendien is er minder kans op ziekten en plagen. Voordeel is dat minder geld besteed hoeft te worden aan gewasbeschermingsmiddelen én dat er minder uitval is. Als gebruikgemaakt wordt van weefselkweek bij de start van een teelt, dan worden die effecten verder versterkt, zo is de verwachting. WUR onderzoekt momenteel de mogelijkheden van het opkweken uitgangsmateriaal en plantgoed in een kas.

Het aantal mogelijke variabelen is groot. Daarom ontwikkelde WUR in het kader van het onderzoek naar opkweek in een kas een rekenmodel waarin de productie en de bedrijfseconomische consequenties kunnen worden gesimuleerd. Dit rekenmodel is ingebouwd in een Excel-bestand. Kwekers van hyacinten zullen dit bestand binnenkort testen. Ze hoeven zelf maar enkele gegevens in te vullen en enkele keuzes te maken: Excel rekent vervolgens uit hoe de kostprijs zich ontwikkelt.

Met het Excel-bestand kunnen kwekers dus bekijken wat de bedrijfseconomische gevolgen zijn van investeringen in een kas met bijhorende belichting en van het werken met weefselkweek.

Vitale teelt hyacint is een POP3-project dat wordt gefinancierd via de provincie Zuid-Holland met geld van de Europese Unie. Daarnaast vindt cofinanciering plaats door de Stichting Hagelunie en de betrokken partners. Die partners zijn Markglory, Vof P.C. van Saase, Kees van Haaster & Zn BV, Van Haaster Vijfhuijzen, VOF Apeldoorn Bloembollen, VOF Tha.A. Pennings en Zn, BQ Support, Iribov, Alb. Groot BV, KAVB en Wageningen University & Research.​