Nieuws

Geen bloeivertraging in chrysant door belichten met LED

Gepubliceerd op
5 maart 2020

Het takgewicht van chrysant in een winterteelt onder LED-belichting, is lager dan verwacht. Dat blijkt uit een eerste onderzoek in een 1000 m2 demonstratiekas , door Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR). Toch bieden de resultaten voldoende positieve aanknopingspunten. Nadere analyse en verder onderzoeken moet laten zien welke mogelijkheden er zijn voor toepassing van LED in de praktijk.

Samen met Delphy/Improvement Center onderzoekt WUR in een jaarrond teeltprogramma welke gevolgen LED-verlichting en actieve ontvochtiging heeft op de teelt van Chrysant. In de demonstratiekas hangen LED-lampen met een intensiteit van 185 μmol.m⁻².s⁻¹.  Een van de onderzoeksvragen was of LED zorgt voor een vertraging in de bloei, omdat in de gekozen LED geen verroodlicht aanwezig is. Dat blijkt niet het geval: een lagere luchtvochtigheid (van 85 tot 90%, tegen circa 93% in de praktijk) draagt eraan bij dat er geen bloeivertraging optreed. Bovendien is de houdbaarheid van de takken goed bij een lagere luchtvochtigheid. Maar de takken hadden wél een lager takgewicht, en dat was tegen de verwachtingen.

De huidige resultaten zorgen voor veel vervolgvragen. Zoals: wat is het precieze effect van verroodlicht, wordt het lagere takgewicht veroorzaakt door de gekozen hogere plantdichtheid en wat is het effect van de temperatuur, die anders is door het gebruik van LED-lampen?

Het onderzoek naar onder meer LED-belichting en plantdichtheid bij chrysant wordt uitgevoerd door de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en Delphy/Improvement Center en begeleid door chrysantentelers. Het onderzoek wordt gefinancierd door Kas Als Energiebron en bijdragen van chrysantentelers en toeleveranciers.