Nieuws

Jordaanse groentetelers produceren meer én duurzamer

Gepubliceerd op
21 januari 2020

Het telen van groente in Jordanië gebeurt nog voornamelijk in plastic tunnelkassen. Een goedkope oplossing. Maar de productie per vierkante meter is laag, zeker als gekeken wordt naar het waterverbruik. En water, daaraan heeft Jordanië juist behoefte. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research hielp met succes twee Jordaanse groentetelers met de omschakeling naar een modernere teeltvorm.

Aan het project deden twee telers mee: één in de Jordaanvallei en één in de highlands bij de hoofdstad Amman. Op de bedrijven van beide telers werd een kas van ongeveer 7.000 vierkante meter geplaatst met daarin moderne apparatuur voor onder meer watergift. Het ontwerp van de kassen was toegespitst op onder meer de weersomstandigheden en de financiële draagkracht van de telers: ze moesten namelijk elk 50% van de kosten bijdragen.

Jordanië

Hogere opbrengsten in het eerste jaar

Tegenover die kosten stonden zeker bij de teler in de Jordaanvallei al het eerste jaar hogere opbrengsten (de resultaten van de andere teler zijn nog niet bekend). Het waterverbruik daalde met 40 tot 50%, de productie per vierkante meter steeg met 30 tot 40%. Daartegenover staan hogere kosten per vierkante meter: bij de oude kas bedroegen die 7€ per vierkante meter over een periode van 10 jaar, bij de nieuwe kas 50€ over een periode van 20 jaar.

Meer inzicht en bewustzijn

De positieve resultaten waren niet alleen het gevolg van de moderne technieken. De telers en hun medewerkers kregen een goede opleiding. Daarnaast werd de telers gevraagd onder meer de watergift te registreren. Dat leidde niet alleen inzicht in het verbruik, maar zorgde er ook voor dat de telers bewuster waren van de bedrijfsvoering en bekend raakten met het systeem van teeltregistratie.

Het Jordaanse project is eind 2019 geëindigd. Op dit moment is nog niet bekend of er een vervolg komt. Als het project verlengd wordt, dan zal in ieder geval aandacht worden besteed aan kennisverspreiding onder andere telers, bijvoorbeeld middels demonstratiebedrijven.

Kas Jordanië