Nieuws

Kan kunstmatige intelligentie de productie voorspellen?

Gepubliceerd op
22 oktober 2019

Kunstmatige intelligentie (ofwel: Artificial Intelligence) zit in veel apparaten waarmee we dagelijks werken, zoals smartphones, social media, zelfrijdende auto's en videogames. Kan Kunstmatige intelligentie ook in een kas worden toegepast? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de komkommeroogst voor de komende weken te voorspellen, en zo ja: welke informatie is daarvoor nodig? De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research werkt aan de ontwikkeling van een AI-opbrengstvoorspellingsmodel en bijbehorende database.

Een kas is een complex systeem met verschillende componenten, zoals gewas-, klimaat- en irrigatiestrategie├źn. Binnen dit systeem meten sensoren verschillende plantkarakteristieken met optische en beeldvormingstechnieken. Hierdoor fungeert de plant zelf als een sensor. Hierdoor kunnen telers het gewas controleren en beslissen over hun teeltstrategie.

Het zou een enorme kans zijn als de intuïtie en 'groene vingers' van ervaren telers vastgelegd kunnen worden. Daarvoor moet een database gevuld worden met zinvolle en adequate gegevens over de status van klimaat en gewas. Informatie in de datasets kan worden gedistilleerd en gebruikt worden voor datagestuurde beslissingen op basis van WI.

Het GrowDat-project heeft als doel een AI-raamwerk te ontwikkelen dat de belangrijke klimaat- en gewasparameters identificeert voor het maken van nauwkeurige opbrengstvoorspellingen. AI kan de beslissingen van telers ondersteunen, de onderliggende processen beter begrijpen en kan nieuwe patronen van het kasproductiesysteem ontdekken.