Nieuws

Kunnen bollen in een 'substraat-slurf' geteeld worden?

Gepubliceerd op
12 juni 2020

Veel problemen in de bollenteelt hebben een relatie met de bodem. Is het dus geen tijd een nieuw teeltsysteem te ontwikkelen? Bijvoorbeeld een lange kunststof slurf met daarin grond, de bollen en druppelbevloeiing? De Business Unit Glastuinbouw en Bollenteelt van Wageningen University & Research onderzoekt binnen het project Bollencoaster of zo'n 'slurventeelt' op termijn haalbaar is.

Bollen kweken in een slurf. Het klinkt misschien absurd. Maar bedenk: nog niet heel lang geleden gebruikte geen enkele tulpenteler een net om de bollen makkelijker en schoner te rooien. Nu zijn die netten gemeengoed, inclusief de bijbehorende mechanisatie. Dat mag gerust een systeemverandering genoemd worden. Blijkbaar kunnen zulke grote veranderingen dus hun weg naar praktijkbedrijven vinden. Als ze maar voldoende voordelen bieden vergeleken met de huidige praktijk.

Veel teeltproblemen waarmee bollentelers te kampen hebben, hebben een relatie met de ondergrond. Jaren geleden werd daarom onderzoek gedaan (in het project Teelt De Grond Uit) met het telen van bollen in kisten en goten, maar dat sloeg toen nog niet aan bij de praktijk. Het had onvoldoende voordelen. 

Perspectieven voor de teelt in een slurf

De teelt in een slurf heeft meer perspectief. Zo zijn de watergift en bemesting goed te sturen  en is vruchtwisseling niet meer nodig. Het systeem biedt ook oplossingen rond waterkwaliteit en grondgebonden ziektes. Bovendien zullen er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor de bollenteelt, waardoor nieuwe systemen meer kans hebben.

WUR onderzoekt vooralsnog twee verschillende nieuwe teeltsystemen. De ene slurf heeft de vorm van een druppel, en kan aan de bovenkant open- en dichtgevouwen worden. Bij het andere nieuwe teeltsysteem wordt een plastic zeil een geul gelegd. In beide gevallen komen in de slurf onder meer substraat, de bollen en druppelslangen. Er zullen enkele substraten worden getest.  Zulke teeltsystemen zouden in eerste instantie  toegepast worden in de kleinere teelten, of voor het laatste teeltjaar bij de eenrichtingssystemen vanuit weefselkweek. Dat onderzoek loopt nu al met lelie en hyacint.

Bollencoaster wordt gefinancierd door KAVB productgroep Hyacint, Greenport Duin- en Bollenstreek, Agrifirm GMN, Oerlemans Plastics, Hoogheemraadschap Rijnland en Rabobank Bollenstreek. ‚Äč