Nieuws

Kunstmatige intelligentie verslaat teler in wedstrijd Autonome Kas 2019/2020

article_published_on_label
8 juni 2020

In de tweede editie van de Autonome Kas-wedstrijd bij Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk winnen alle teams die gebruik maakten van kunstmatige intelligentie (AI) van de referentietelers.

De winnaar van de 2de challenge is het team Automatoes, een team bestaande uit medewerkers, onderzoekers en studenten van Van der Hoeven Horticultural Projects, Hoogendoorn Growth Management, Keygene en TU Delft. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens een publiek Webinar met ongeveer 560 deelnemers vanuit de hele wereld, georganiseerd door Greentech. Het gehele Webinar is vanaf volgende week terug te kijken op de Greentech website.

Autonoom telen

In de afgelopen zes maanden hebben vijf internationale teams cherry tomaten ‘Axiany’ op afstand geteeld met behulp van zelf ontwikkelde AI-algoritmes. In de wedstrijd hebben zij het vooral tegen elkaar opgenomen. In een referentiekas werd het gewas geteeld door een groep Nederlandse telers. De telers mochten wél in hun kascompartiment komen, tenminste tot de COVID-19 uitbrak, daarna vond veel communicatie plaats met één van de voor het kascompartiment verantwoordelijke telers van WUR.

Op 16 december 2019 werden de jonge tomatenplanten in de kas geplant. Enkele dagen later werd de besturing van kas en gewas op afstand overgenomen door de teams vanuit hun eigen landen. Op 29 mei zijn de laatste tomaten geoogst en warden alle data geanalyseerd.

Elk team beschikte over een eigen high-tech kascompartiment van 96 m2. Elk kascompartiment was uitgerust met dezelfde installaties (ventilatieramen, twee schermen, twee verwarmingsnetten, CO2 dosering, een mix van SON-T en volledig stuurbare LED lampen, substraatteelt) en met standard sensoren zoals die ook bij elke teler beschikbaar zijn (meetbox voor temperatuur, vocht, en CO2). Ook informatie over PAR licht, watergift, drain, EC, substraattemperatuur en vocht werden gedeeld. Additioneel konden teams voorafgaand aan de wedstrijdd eigen sensoren plaatsen. Dat deed elk team. De keuze was divers zoals RGB camera’s, thermische camera’s, andere substraatsensoren, PAR sensoren op diverse hoogtes, netto stralingsmeters, sensoren voor stengeldikte, sap stroom of gewicht van het gewas.

De beoordeling

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van de teams was het “nettorendement” van de teelt tijdens zes maanden (50% van de punten). Een hoge productie met hoge kwaliteit, leidde tot hogere inkomsten. Hier was het belangrijk om een goede afweging te maken tussen meer kilo’s en betere kwaliteit (Brix), welke hogere prijzen per kilo tot gevolg had. Daarnaast leidde het zuinig omgaan met grondstoffen (warmte, elektriciteit, CO2, water, nutriënten) niet alleen tot lagere kosten. Maar er konden ook extra punten worden behaald voor het criterium “duurzaamheid” (20% van alle punten). De laatste 30% van de punten konden worden behaald door de eigen AI strategie. Een internationale jury heeft deze beoordeeld of deze daadwerkelijk autonoom, innovatief, robuust en opschaalbaar was.

tabel 1.JPG
tabel 2.png
tabel 3.JPG
tabel 4.JPG