Nieuws

LED belangrijke basis voor duurzame chrysantenteelt

Gepubliceerd op
24 maart 2022

Met LED-belichting is in vergelijking met SON-T in de teelt van chrysant veel energie te besparen. Maar met LED blijft de chrysant in de eerste periode van ontwikkeling te compact. Verrood licht aan het begin van de donkerperiode kan daarin een oplossing bieden en heeft tevens als positief effect dat de onderste bladeren minder snel vergelen.

De perfecte chrysant

Het project ‘Chrysant onder 210 µmol/m2/s energiezuinige LED’ is beter bekend als ‘De Perfecte Chrysant’. Hierin werkt WUR samen met Delphy. In een afdeling van Delphy-Improvement Centre worden twee chrysantenrassen geteeld, met daarnaast op kleinere schaal 12 andere rassen. WUR is verantwoordelijk voor de leiding van het project, gewas- en klimaatmetingen en de analyse van de meetresultaten.

Een perfecte chrysant is een chrysant met een goede verhouding tussen gewicht en lengte die lang houdbaar is en tegen transport bestand is. In de teelt wordt het licht efficiënt omgezet in productie. Onder LED (RWB 88/6/6%) blijven de takken van een aantal rassen te kort in het seizoen dat het meeste licht van LED komt. De onderste bladeren zitten dicht opeen en daardoor is waarschijnlijk de vochthuishouding rond het blad niet optimaal en is er kans op bladvergeling.

Verdere ontwikkeling en toepassing

Toevoegen van verrood licht (far red, FR) lijkt daarvoor een oplossing. Daarbij krijgt het gewas in het eerste halve uur van de donkertijd 20 µmol/m2/s verrood licht. Uit onderzoek van WUR bleek dat verrood zorgt voor meer strekking. Een tweede effect is dat de ontwikkeling van zijscheuten vermindert. Dit kan positief zijn als ongewenste scheuten onderin het gewas wegblijven, maar negatief als te weinig bloemen ontstaan. De komende periode doet WUR verder onderzoek naar het toedienen van verrood licht. De resultaten worden vervolgens weer toegepast in het doorlopende onderzoek ‘De Perfecte Chrysant’.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, chrysantentelers, Ludvig Svensson, Signify, Dummen Orange, Royal van Zanten, Floritec en Koppert biological systems.