Nieuws

Meer licht leidt tot hogere productie van Alstroemeria

Gepubliceerd op
13 februari 2020

Een hogere lichtintensiteit zorgt voor een hogere productie van Alstroemeria. Bovendien zorgen de lampen ervoor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research naar klimaatneutraal telen bij Alstroemeria.

In het onderzoek "Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij" wordt een fossielvrij teeltconcept vergeleken met een referentieteelt. Het fossielvrije teeltconcept heeft een diffuus kasdek, hoge intensiteit Full-LED belichting, een dubbel scherm en een ontvochtigingssysteem. De Full LED-belichting zorgt in de winter samen met de warmte uit de bodemkoeling voor voldoende warmte in de kas, op voorwaarde dat de kas goed geïsoleerd is. Daarmee is geen gas nodig voor het verwarmen van de kas. Als een teler de benodigde stroom bijvoorbeeld met zonnepanelen produceert, zijn helemaal geen fossiele brandstoffen nodig bij de teelt.

Hogere productie door Full LED-belichting

De Full LED-belichting leidt vanwege de hoge intensiteit tot een hogere productie dan de lage intensiteit SON-T belichting van de referentie; totaal over een volledig teeltjaar meer dan 40% hoger. Ook in de zomer ligt de productie hoger. Dan wordt er niet belicht, maar het is niet uit te sluiten dat dit een na-ijl effect is van de belichting in de winter. Immers, de plant kan meer reserves stoppen in de ondergrondse delen (rizoom). 

Het beste lichtspectrum

Het diffuus glas en een betere vochtbeheersing in de kas zorgen voor grotere huidmondjesopening. En ook het gebruikte lichtspectrum, gekozen op basis van een kortlopend onderzoek, kan effect hebben op de productie en op de bladkwaliteit. Maar is dit het beste spectrum voor alle Alstroemeria types? Om daar achter te komen worden vier lichtspectra vergeleken voor vier rassen (drie types) in een ander onderzoek: 'Alstroemeria en haar lichtcriteria'. Dit onderzoek is afgelopen najaar gestart.

Beide onderzoeken worden gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria, Signify (lampen), Ludvig Svensson (schermdoeken), HilverdaKooij, Royal Van Zanten en Könst (plantmateriaal). De Flori Consult Group begeleidt de teelt.