Nieuws

Meer productie en kwaliteit in urban farming

Gepubliceerd op
7 januari 2021

Urban farming kan de traditionele voedselproductie niet vervangen. Maar het kan wel helpen bij de groeiende vraag naar lokaal beschikbare, voedzame, duurzame en verse producten in stedelijke gebieden. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research werkt aan een 'decision tool' voor teeltsystemen, gewassen en productieplanning voor urban farming.

De ruimte in een stedelijke omgeving is beperkt. Daarom moet voedselproductie in die gebieden een hoge productie per vierkante meter realiseren. Daarbij komt voor een efficiënte inzet van resources (zoals water) een hightech kas nodig is, maar die is niet altijd financieel haalbaar, zeker niet op kleine schaal.

In het onderzoek "Turning resources into food" onderzoekt WUR eenvoudige teeltsystemen. Dergelijke systemen kunnen wereldwijd worden toegepast, bieden kansen waar de productie economisch minder stabiel is en kunnen een solide alternatief zijn voor de vollegrondsteelt.

urbanallotments_unsplash.jpg

In het onderzoek worden ongeveer 10 tot 12 klimaatregio's met een hoge bevolkingsdichtheid wereldwijd onderzocht. Dit gebeurt met behulp van meteorologische gegevens. Uit kasklimaatmodellen blijkt dan het effect van een niet beweegbaar kasdek.

In de volgende fase vinden experimentele studies plaats. Dan wordt gekeken naar het effect van licht en temperatuur op productiviteit, efficiëntie van hulpbronnengebruik en voedingswaarden. De laatste fase staat in het teken van de efficiëntie van teeltsystemen en de geschiktheid van bepaalde gewassen om te voldoen aan de voedingsbehoeften van groenten en fruit van de stedelijke bevolking.

Het onderzoek "Turning resources into food" vindt plaats binnen het project "Food Systems in European Cities" (FoodE) (Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, subsidieovereenkomst nr. 86266.​