Nieuws

Naar een voedselsysteem dat door burgers wordt gestuurd

Gepubliceerd op
3 februari 2020

Toenemende verstedelijking, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering vormen een uitdaging voor de duurzaamheid van Europese steden. Daarom is het waarborgen van de duurzaamheid van het Urban Food System van cruciaal belang voor de voedsel- en voedingszekerheid. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt met 23 Europese partners hoe veerkrachtige, door de burger gedreven voedselsystemen kunnen worden gerealiseerd.

De algemene doelstelling van het EU-project FoodE is het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame stadsregio-voedselsystemen (CRFS). Het ontwerp, de implementatie en de monitoring van zulke voedselgerelateerde systemen worden uitgevoerd met burgers, consumenten, overheidsinstanties (zoals gemeenten), economische actoren (zoals ondernemers), onderwijsinstellingen lokale initiatieven te bevorderen en samen innovatieve hulpmiddelen te ontwikkelen.

Pilotcases

Om inzicht te krijgen in stedelijke voedselsystemen, de haalbaarheid van commerciële activiteiten en hun duurzaamheid, is een gedetailleerd kwantitatief onderzoek nodig. Daarom worden vijftien pilotcases opgezet en geanalyseerd. Dat gebeurt volgens de drie domeinen van duurzaamheid: ecologisch, economisch en sociaal. De pilots variëren van kleinschalige visserij en low-tech stadstuinen tot semi-industriële high-tech kassen en verticale landbouw. De locaties zijn van Svalbard tot de Canarische eilanden en Barcelona.

Naar een voedselsysteem dat door burgers wordt gestuurd

Vertical Farming-unit

De vertical farming-unit die momenteel in Bleiswijk wordt gebouwd is een van de case-studies en wordt gebruikt om een aantal producten te onderzoeken op hun gebruik van hulpbronnen, duurzaamheid en aantrekkelijkheid onder verschillende omstandigheden. De lijst met mogelijk interessante gewassen en de analyse van resultaten en aanbevelingen worden gedaan in samenwerking met de gemeente Lansingerland, ook een partner in het project.