Project

Nursery Stock Growing Support System, sensor gestuurde irrigatie in de sierteelt

Ontwikkeling van een draadloos sensorsysteem voor een efficiënter en zuiniger gewasbeheer bij de buitenteelt van siergewassen - een project van het European Innovation Partnership "Productivity and Sustainability in Agriculture" (EIP-AGRI).

Project Informatie

Sensor Firefly
Sensor FireFly - Close Up

Door toenemende klimatologische extremen, zoals extreme hitte en perioden van droogte, is de buitenteelt van sierplanten in potten tegenwoordig bijzonder uitdagend. Percelen bevinden zich vaak niet direct naast het bedrijf, waardoor het voor de teler nog veeleisender en vooral tijdrovender wordt om regelmatig hun planten te monitoren. Om deze last te verlichten en het concurrentievermogen van de Europese sierteeltproductie op lange termijn te waarborgen, ontwikkelt een internationaal consortium, als onderdeel van het EIP-project “Nursery Stock Growing Support System”, een draadloos sensorsysteem dat de teler in het management van zijn gewas moet ondersteunen. Het systeem verzendt automatisch gewasdata, waaronder het bodemvochtgehalte, naar een centrale server. Telers kunnen zo direct het vochtgehalte op hun mobiele telefoon inzien, de waterbehoefte van hun plant volgen, en zo efficiënt en heel precies hun watergiften plannen.

De projectdoelstellingen

  • Op korte termijn: arbeidsbesparing.
  • Op middellange termijn: verbetering van de irrigatiekwaliteit en besparing van hulpbronnen in de vorm van water, chemicaliën en energie.
  • Op lange termijn: duurzamere en rendabele sierteeltproductie.

Het Duits-Nederlandse consortium combineert wetenschappelijk onderzoek, ondernemende innovatie en praktische knowhow en bestaat uit: