Nieuws

Onderzoek en praktijk werken samen voor duurzame hyacintteelt

Gepubliceerd op
23 oktober 2019

Hoe kun je hyacinten duurzamer telen? De komende jaren gaat een consortium van bedrijven in de teeltsector op zoek naar de antwoorden op die vraag. Ook de business unit Glastuinbouw & Bloembollen van de Wageningen University & Research (WUR) is bij het project betrokken. Doel is om de verduurzaming van de hyacintenteelt te verbeteren, versnellen en aan te passen. Op dinsdag 15 oktober is het consortium officieel van start gegaan.

Het project heeft twee doelstellingen. Ten eerste wil het consortium een nieuw teeltsysteem voor een schone en ziektevrij hyacintenteelt ontwikkelen en een proof-of-concept aantonen. Met dit systeem wordt gestreefd naar een reductie in het middelgebruik van 80% in 2023. Ook moet de bodembelasting substantieel afnemen.

Adaptatie teeltsysteem

Ten tweede, de acceptatie en adaptatie van het nieuwe teeltsysteem door de hyacintensector, de handel- en ketenpartners en de stakeholders. In het project zal het nieuwe teeltsysteem tijdens de ontwikkeling afgestemd worden met de ketenpartners om zo hun input te waarborgen. Ook zal het teeltsysteem ingebed worden in het brede netwerk dat actief is met innovaties voor een vitale hyacintenteelt en zal resulteren in nieuwe dan wel verstevigde verbindingen tussen betrokken bedrijven en instellingen.

Partners

Bijzonder in dit project is dat de betrokken telers zelf ook praktijkproeven gaan doen, zodat praktijk en wetenschap gelijk optrekt.

De volgende partners maken deel uit van het consortium met als penvoerder Markglory; Fa. P.C. van Saase & Zn., Fa. K. van Haaster & Zn., Van Haaster Vijfhuizen B.V., Apeldoorn Bloembollen VOF., VOF. Th. A. Pennings en Zonen, Bulb Quality Support B.V., Iribov B.V., Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, Alb. Groot en KAVB.