Nieuws

Onderzoek in onze Bleiswijkse kassen gaat door tijdens corona

Gepubliceerd op
17 april 2020

In de onderzoekskassen van de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen in Bleiswijk groeien de gewassen, zeker met het mooie weer van de afgelopen dagen, extra hard. En dus moet de gewasverzorging doorgaan. Want zoals minister Schouten al opmerkte: planten kun je niet stopzetten.

De Coronamaatregelen die Wageningen University & Research genomen heeft, houden in dat de aanwezige medewerkers van het proefbedrijf en assistenten zoveel mogelijk geïsoleerd in de kassen en de laboratoria werken. Onderzoekers die op de locatie aanwezig moeten zijn (de meeste onderzoekers werken vanuit huis) zitten gescheiden van elkaar en maken gebruik van aparte kamers.

Ondanks de beperkingen wordt het onderzoek met langlopende teelten zoveel mogelijk volgens de projectpannen uitgevoerd. Omdat alle bijeenkomsten met externen op de locatie zijn afgezegd, vinden de besprekingen met tuinders, die veel van de projecten begeleiden, nu virtueel plaats. Voor de gewasbeoordelingen worden video’s ingezet, een techniek die al eerder bij de Autonomous Greenhouse Challenge en in internationale projecten zeer succesvol is gebleken.

De video hiernaast geeft een korte impressie van het werk op de locatie in Bleiswijk onder “Corona” condities.