Nieuws

Onderzoek systeemsprong Zantedeschia gestart

Gepubliceerd op
26 juni 2020

De PPS Fundamentele systeemsprong richt zich op het schoner en duurzaam telen van bloembollen. Dit doen we door een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichting systeem), waarbij gestart wordt met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld doortelen onder beschermde en optimale omstandigheden en tot slot buiten aftelen.

Door het telkens hergebruiken van hun eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal worden veel ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolg teelt. De idee van deze systeemsprong is om dit te doorbreken. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan met vier gewassen: tulp, narcis, Hippeastrum en Zantedeschia. Het onderzoek bij dit laatste gewas is dit voorjaar al gestart.

Onderzoek teelt en vermeerdering 

Het onderzoek bij Zantedeschia richt zich op twee aspecten: de vermeerdering en de teelt in de kas. Het is de bedoeling om meer onder beschermde omstandigheden te gaan telen, waarmee de teeltkosten hoger dan nu zullen zijn. Om de teelt rendabel te houden, zijn er twee mogelijkheden: de vermeerderinscapaciteit verhogen of de teelt versnellen. Dat zijn dan ook de zaken waar het onderzoek zich op richt. Gekeken wordt hoe efficiënter geparteerd kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er meer knoppen uitgroeien. Alles met als doel meer nakomelingen per knol.

Voor het versnellen van de teelt wordt er dit jaar vooral onderzoek gedaan naar het effect van diverse kleuren Ledverlichting en de invloed van EC op de knolgroei. De verwachting is dat hiermee de versnelde groei kan worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan in de kas met weefselkweekmateriaal en partjes.

PPS Fundamentele systeemsprong 

De PPS Fundamentele systeemsprong is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. Binnen dit project zijn er vier werkpakketten met de focus op tulp, narcis, Zantedeschia en Hippeastrum.

  1. WP1 – Vermeerdering
  2. WP2 - Fysiologisch onderzoek als fundament voor de systeemsprong
  3. WP3 – Merkertechnologie
  4. WP4 – Economie, communicate & projectmanagement
De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin & Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de www.vitaleteelt.nl bij Lopende projecten.