Webinar

Plantgezondheid: Geïntegreerd telen / IPM Wittevlieg en Trips

Tijdens dit Webinar wordt de IPM Tool gelanceerd; een hulpmiddel bij het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management = IPM). De tool is te gebruiken als checklist en als ideeënbron bij het opstellen van de IPM strategie voor het eigen teeltbedrijf. Tegelijkertijd is het een vraagbaak voor uitleg over alle aspecten van IPM en weerbaar telen.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland
Datum

di 16 februari 2021 15:00 tot 16:30

Aan de hand van twee zeer lastige knelpunten in de glastuinbouw: Wittevlieg en trips, wordt de tool toegelicht. Deskundigen op het gebied van biologische en chemische gewasbescherming, alsmede maatregelen ter preventie, monitoren en weerbaar telen komen aan het woord. Het Webinar wordt geleid door Helma Verberkt.

Na afloop van het Webinar krijgt u direct toegang tot de IPM Tool. De IPM Tool is ontwikkeld door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland.

Sprekers

• IPM en toelichting IPM Tool door Ellen Beerling (Wageningen University & Research)
• Effectief middelenpakket wittevlieg en trips door Jeannette Vriend en Jorrit Koeman (Glastuinbouw Nederland)
• Biologie en gedrag van trips en wittevlieg in relatie tot de bestrijding door Gerben Messelink (Wageningen University & Research)
• Biologische bestrijding wittevlieg en trips door spreker van Artemis

Terugkijken

Bekijk het webinar hier terug. Kijk hier voor het overzicht van de komende webinars.