Nieuws

Recirculatie kan bij potorchidee voor te hoog gehalte natrium zorgen

Gepubliceerd op
3 februari 2021

​Potorchideeën zijn zeer gevoelig voor zout. Dat kan misschien voor teeltproblemen zorgen als het gietwater volledig gerecirculeerd wordt, zoals vanaf 2027 verplicht is. Daarom onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research wat de grenswaarde van potorchideeën is voor natrium.

Potorchideeën (of phalaenopsis) komen van oorsprong uit de tropen waar ze aan bomen groeien: het zijn zogenoemde epifyten. Ze krijgen dus geen water via de bodem, maar alleen via de regen. Dat bevat nauwelijks voedingstoffen. Daardoor hebben de planten een lage tolerantie voor bijvoorbeeld natrium. Bij een te hoog gehalte moet de plant veel meer energie steken in het opnemen van water, waardoor de groei achterblijft. Bovendien zorgt natrium ervoor dat de plant andere voedingselementen zoals calcium en kalium minder goed opneemt.

Vergeleken met andere teelten wordt er bij potorchideeën dan ook weinig bemest en hadden kwekers van potorchideeën vrijstelling van de recirculatieverplichting. Met het oog op de doelstelling van 0-emissie in 2027 vervalt die vrijstelling echter en moeten deze kwekers alsnog recirculeren. De exacte gevolgen daarvan zijn echter nog niet bekend. Dat komt doordat er onvoldoende kennis is bij welk natriumgehalte er negatieve gevolgen zijn voor de plant.

Vergeleken met andere teelten wordt er bij potorchideeën dan ook weinig bemest en hadden kwekers van potorchideeën vrijstelling van de recirculatieverplichting. Met het oog op de doelstelling van 0-emissie in 2027 vervalt die vrijstelling echter en moeten deze kwekers alsnog recirculeren. De exacte gevolgen daarvan zijn echter nog niet bekend. Dat komt doordat er onvoldoende kennis is bij welk natriumgehalte er negatieve gevolgen zijn voor de plant.

Het onderzoek 'Natriumgrenswaarden bij potorchidee' wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Kennis in je kas (KijK), Yara Benelux en Elektravon Haket.​