Nieuws

Sensor ontvangt stresssignalen van aangevallen plant

article_published_on_label
13 mei 2022

Levende organismen zenden voortdurend elektrofysische signalen uit. Die elektrische signalen gebruiken planten om stress te detecteren bij een aanval door ziekten en plagen. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of sensoren die elektrofysische signalen kunnen herkennen.

Met die kennis kunnen ziekten en plagen in een eerder stadium herkend worden, en dus sneller beheersmaatregelen genomen worden. Dit is belangrijk voor opkwekers: die willen immers schone planten leveren aan telers, die op hun beurt eventuele besmettingen zo snel mogelijk willen constateren.

Uit eerder onderzoek door WUR bleek dat het inderdaad mogelijk is om elektrofysische signalen te onderscheppen. Voor dit onderzoek werd een aardbeienplant besmet met trips. Met een elektrofysische sensor kon al na twee dagen die besmetting worden geconstateerd. Dat betekent een flinke tijdwinst vergeleken met visuele inspectie; meestal valt pas na circa vijf tot zes dagen op dat de bladeren een zilveren gloed krijgen, die alleen door een goede inspectie van de planten te zien is.

Het nieuwe tweejarig onderzoek richt zich op een groentegewas (tomaat) en een sierplant (gerbera, petunia of Helianthus) en op drie bedreigingen: meeldauw, trips en een virus. De eerste weken van het onderzoek meet de elektrofysische sensor van Vivent welke signalen het gewas in een normale toestand uitzendt, en geeft die door aan de achterliggende software. Daarna volgen gerichte infecties of plagen met de schadeorganismen. Idee is dat de software door kunstmatige intelligentie leert de specifieke signalen van de gewassen op de schadeorganismen te herkennen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100 van WUR. Als vertegenwoordigers hiervan zijn de volgende bedrijven betrokken: Koppert Biological Systems, Florensis, Valto, Syngenta Flowers, PlantoSys en Agrifirm.