Nieuws

Tropisch fruit uit Nederland

Gepubliceerd op
11 maart 2021

​​In Limburg wordt nu een goede kwaliteit ‘tropische’ papaya’s geteeld. Als medewerkers van de Businessunit Glastuinbouw en Bloembollen zijn we er bijzonder trots op aan de basis te hebben gestaan van dit nieuwe gewas. Het zijn mooie uitdagingen om kwekers te helpen met het ontwikkelen van teeltstrategien van gewassen die nog niet op grotere commerciele schaal in Nederlandse kassen worden geteeld.

Het is vaak niet alleen licht, klimaat, watergift, bemesting; maar vaak ook betrouwbaar plantmateriaal, een bruikbaar teeltsysteem of nieuwe bestuivers. Al met al een erg interessante puzzels die we hopelijk samen met onze klanten kunnen oppakken en oplossen voor nog heel veel andere gewassen.