Nieuws

Tweede collectieve onderzoeksproject door Club van 100 afgerond: Blauw licht

Gepubliceerd op
28 februari 2018

Na de Uitstralingsmonitor is het tweede project door de Club van 100 afgerond: een studie naar de effecten van blauw licht. In het onderzoek is gekeken naar compactheid van het gewas, door gebruik te maken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen.

Compactheid sturen met licht

De aanleiding voor dit onderzoek was dat het gebruik van groeiregulatoren om compactheid te sturen bij snijbloemen, pot-, perk- en kuipplanten in toenemende mate onder druk staat. Verwacht wordt dat het gebruik ervan op termijn nog verder ingeperkt zal worden waarmee er een dringende behoefte ontstaat aan alternatieve, minder belastende technieken. In een aantal opeenvolgende kasproeven is onderzocht of de compactheid gestuurd kan worden met de spectrale samenstelling van het licht.

Sjaak Bakker (BU Manager WUR Glastuinbouw) overhandigt het onderzoeksrapport aan Ad de Koning (plv. voorzitter adviesraad).
Sjaak Bakker (BU Manager WUR Glastuinbouw) overhandigt het onderzoeksrapport aan Ad de Koning (plv. voorzitter adviesraad).

Het rapport werd door Business Unit Manager Sjaak Bakker aangeboden aan Ad de Koning als plaatsvervangend voorzitter van de Adviesraad en is voor alle leden van de Cv100 beschikbaar op de ledenportal. Het rapport zal op termijn openbaar worden gemaakt via deze website.

Eerste project Club van 100: Uitstralingsmonitor

Het eerste gezamenlijke project van de Club van 100 is al enige tijd geleden afgerond en beschrijft het effect van schermen en kasdekmaterialen op de temperatuuropbouw in het gewas en de berekende uitstralingsverliezen in de vorm van de Netto Straling. Deze Uitstralingsmonitor kunt u vinden op kasalsenergiebron.nl