Persbericht

Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Philips Lighting verlengen samenwerking in IDC LED

Gepubliceerd op
22 december 2017

Vier jaar onderzoek in het Innovatie en Demonstratie Centrum voor LED toepassingen in de tuinbouw (IDC LED) heeft zulke interessante resultaten opgeleverd dat de participanten hebben besloten hun samenwerking voort te zetten. Udo van Slooten, manager Philips Horticulture LED Solutions en Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw hebben daarom een verlenging van de overeenkomst ondertekend.

Het IDC LED onderzoekt allerhande vragen die in de praktijk ontstaan om lichtrecepten te optimaliseren. Lichtrecepten verschillen per gewas en zijn samengesteld uit een combinatie van lichtintensiteit, belichtingsduur en lichtspectrum.

In de praktijk maken al veel bedrijven gebruik van de energiezuinige LED’s. Het leidt niet alleen tot energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook tot productieverhoging, verbeterde beworteling, compactere groei, betere smaak en hogere weerbaarheid tegen plantenziekten.

Sinds de start van het onderzoek zijn al veel aansprekende resultaten bereikt. Zo bleek dat het mogelijk is om de kwaliteit van potplanten te sturen met het spectrum. Verrood licht kan er voor zorgen dat bij tomatenplanten meer assimilaten naar de vruchten gaan in plaats van naar de bladeren. Een andere bijzondere toepassing is het verhogen van plantweerbaarheid met rood licht.

Philips_PSG2.jpg

In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van het lichtspectrum op rozen. Dit verzoek ontstond naar aanleiding van een project met 100% LED belichting, waarbij werd vermoed dat aanpassing van het lichtspectrum de kwaliteit van het rozengewas verder kan verbeteren. Het onderzoek bij het IDC LED heeft interessante resultaten opgeleverd met kwalitatief zeer goede rozen. Het nieuw ontwikkelde lichtspectrum wordt nu in praktijk gevalideerd.

Het IDC LED in Bleiswijk bestaat uit kascompartimenten van 144 m2, waarin toegepast onderzoek plaatsvindt naar de effecten van LED belichting op verschillende gewassen. Deze compartimenten zijn uitgerust met LED’s van Philips Lighting, een moderne uitrusting en een uitgebreid monitoringsnetwerk van sensoren. WUR Glastuinbouw en Philips Lighting zijn in 2013 gestart met deze samenwerking.