Nieuws

Welke schoonmaakmiddelen zorgen voor schade in gewas?

Gepubliceerd op
3 mei 2021

Veel telers gebruiken reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zoals waterstofperoxide en chloorbleekwater. Het gewas kan in aanraking komen met die middelen. Welke van die middelen schade veroorzaakt, en bij welke concentratie, is nog niet bekend. Daarom onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research middels een zogenoemde kiemplantentest met welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen telers extra voorzichtig moeten zijn.

Bij de kiemplantentest worden drie gewassen onderzocht: tuinkers, gele mosterd en sorghum (een graansoort). De reden voor deze keuze is eenvoudig: de gewassen zijn zeer gevoelig. Als een middel bij een van deze gewassen geen schade veroorzaakt, dan kan aangenomen worden dat andere gewassen ook geen hinder ondervinden van dat middel. Een ander voordeel is dat de drie gewassen snel kiemen en in een laboratorium geteeld kunnen worden. Het onderzoek levert dus snel resultaten op.

Voorbeeld van de kiemplantentest

De zaadjes van tuinkers, gele mosterd en sorghum worden blootgesteld aan een hoeveelheid van, in dit geval, reinigings- of ontsmettingsmiddel. Na 48 uur wordt de lengte van de scheut en de wortel vergeleken met die van een controlegroep. Daaruit blijkt dan welke concentratie van welk middel een negatief effect heeft op het gewas. Bij reinigingsmiddelen is dat niveau snel bereikt: die middelen zijn immers niet bestemd voor in een watergeefsysteem. Ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt voor het schoonmaken van waterleidingen, en kunnen dus eerder in aanraking met gewassen.

Bij het onderzoek zullen verschillende stoffen onderzocht worden, zoals chloordioxide, waterstofperoxide en chloorbleekwater. Bovendien zullen verschillende merken bekeken worden. Doel van het onderzoek is dat telers meer weten over de effecten van deze veel gebruikte middelen op hun gewas. Ze kunnen dan zelf besluiten bij welke daarvan ze extra voorzichtig zijn, of zelfs helemaal niet gebruiken.

Het onderzoek 'Ophoping reinigings- en ontsmettingsmiddelen' is een van de werkpakketten van het onderzoek 'Voorkomen en bestrijden emissies in kasteelten' en wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Glastuinbouw Nederland en Stichting Kennis in je Kas.​