Nieuws

De voordelen van de Big Data-technologie voor het slimme boerenbedrijf

Gepubliceerd op
2 november 2016

De FAO stelt dat het realiseren van een meer duurzame landbouw één van de grote uitdagingen is voor de wereldbevolking. De landbouw zal meer voedsel, veevoer, brandstof, bloemen enz. moeten produceren met minder gebruik van natuurlijke grondstoffen en met minder nadelige effecten voor omgeving en maatschappij. De verwachting is dat precisielandbouw en ‘Smart Farming’ of slim boeren nodig zal zijn om dit te bereiken. Toepassingen van Big Data kunnen bijdragen aan een efficiëntere landbouw-voedsel (agro-food) keten en dus aan een duurzamere landbouw.

Internet of Things

Big Data veranderen nu al de reikwijdte en de bedrijfsvoering van het boerenbedrijf. Wereldwijde thema’s als voedselzekerheid en voedselveiligheid, duurzaamheid en derhalve een efficiëntere landbouw, kunnen beter worden aangepakt met Big Data-toepassingen. Big Data-toepassingen reiken dan ook veel verder dan alleen het boerenbedrijf; ze omvatten de hele keten. Via het Internet of Things, de draadloze verbinding van allerlei apparaten op het bedrijf en in de keten, kunnen veel nieuwe data worden verkregen die ook nog real-time beschikbaar zijn. Het analyseren en interpreteren van de verkregen data is vervolgens nodig om er waardevolle informatie van te maken.  

Foto bij rapport Big data SF.JPG

Toepassen van big data-technologie

Wageningen Plant Research, TNO en NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) hebben gezamenlijk het werkveld van Big Data en concepten als dat van slim boeren of smart farming onderzocht. In het rapport ‘Big data analysis for smart farming’ (een literatuuronderzoek en een melkveehouderij-case study) zijn mogelijkheden en uitdagingen voor het gebruik van de Big Data-technologie in de context van Smart Farming beschreven. De mogelijkheden die het gebruik van Big Data bieden, zijn veelbelovend. Toch moeten er nog diverse hobbels genomen worden voordat er meer toepassingen van Big Data mogelijk zijn. Hoewel diverse technische vragen nog beantwoord moeten worden, adviseren de auteurs om toch eerst de door hen geïdentificeerde problematiek rond governance (bijv. over intellectueel eigendom en privacy) op te lossen en passende business modellen te ontwikkelen. Dat zijn immers op dit moment de belangrijkste beperkende factoren voor het toepassen van Big Data in de landbouw. Tegelijkertijd moeten onafhankelijke deskundigen de voordelen van Big Data-toepassingen demonstreren aan de eindgebruiker.