Nieuws

Digitaal Kennisnetwerk Invasieve Exoten gelanceerd

Gepubliceerd op
11 juni 2020

Het digitale Kennisnetwerk Invasieve Exoten is officieel gelanceerd. Het verzamelt en ontsluit gevalideerde en onafhankelijke informatie over de beheersing en (waar nog mogelijk) bestrijding van invasieve exoten. Kennis waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Slecht nieuws dus voor invasieve exoten!

In een live webinar van Stadswerk met ruim 200 deelnemers werd www.invasieve-exoten.info officieel online gezet. Het voorziet in de grote behoefte aan gevalideerde (praktijk)kennis over de beheersing van invasieve exoten als de Aziatische Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Deze planten zorgen voor veel problemen en schade voor overheden, bedrijven en particulieren.

Bijdragen van gemeenten

Initiatiefnemers Vereniging Stadswerk Nederland, Wageningen University & Research, Stichting Probos en Christel Tijhuis hebben hard gewerkt om kennisdeling via dit digitale platform mogelijk te maken. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaanstad, Den Bosch, Nijmegen en Hillegom en de provincies Utrecht en Noord-Holland. Deze pioniers maken met hun bijdragen het pad vrij voor alle partijen die beleidsinhoudelijke, wetenschappelijke en praktijkkennis zoeken.

Onderdeel van groter project

De website start met een overzicht van reeds bestaande informatie over de Aziatische Duizendknopen, de Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw. Het doel is om de website op te schalen naar andere plant- en diersoorten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de soorten waar het meest behoefte aan is onder de doelgroep.

De website is onderdeel van een groter project. Het tweede onderdeel is het bieden van wetenschappelijke ondersteu­ning voor de (door)ontwikkeling en onderbouwing van methodes en technieken. Daarnaast wordt in de loop van de komende drie jaar een onderzoeksagenda opgesteld. Daarmee is het Kennisnetwerk meer dan ‘nog een website’ binnen het verdeelde informatiespectrum rond invasieve exoten. De wil om ook op landelijk niveau samen te werken blijft leven bij zowel initiatiefnemers als achterban. Onderlinge samenwerking en afstemming is van groot belang; de Aziatische Duizendknoop houdt, anders dan beleid en beheersmaatregelen, nou eenmaal geen rekening met gebiedsgrenzen.